Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

divendres, 30 d’abril de 2010

Què saps de la voluntarietat i/o obligatorietat de la Vigilància de la Salut en el medi laboral?Document molt pràctic de la Societat Catalana de Seguretat i Medicina del Treball
En ell es fa una anàlisi, crítica i replantejament d'un tema tan controvertit com és el de la voluntarietat i l'obligatorietat de la Vigilància de la Salut (VS).


Idees Claus

1.- La VS dels treballadors és un terme genèric que avarca procediments de recollida sistemàtica i anàlisi de dades de salut dels treballadors, principalment relacionades amb el treball, amb l’objectiu d’avaluar la salut de les persones que treballen i detectar precoçment possibles alteracions.

La seva aplicació, tant a nivell individual com col·lectiu, té com a finalitat la protecció i promoció de la salut dels treballadors.

2.- Determinar, però, la voluntarietat o l’obligatorietat de la VS per part dels treballadors pot esdevenir un dilema de difícil solució quan es pretén un estricte compliment legal.

3.- la VS ha d’estar basada en evidències científiques contrastades i ha de ser específica per als factors de risc derivats del treball (etiologia i magnitud): el Codi Internacional d’Ètica per als Professionals de la Salut Laboral adverteix que els PSMT no poden cercar ni enregistrar informació personal que no sigui pertinent per a la protecció de la salut amb relació al treball.

4.- No s’han d’acceptar intervencions sanitàries d’eficàcia dubtosa, amb la finalitat de justificar mesures preventives, ni proves no relacionades amb els riscos específics detectats, com a mitjà de selecció de personal.

5.- La Vigilància de la Salut de les persones que treballen és un dret dels treballadors, de la que n’és responsable l’empresari: l’empresari té l’obligació d’oferir la Vigilància de la Salut al treballador

6. L’acceptació de la Vigilància de la Salut per part del treballador, com a norma, ha de ser voluntària

7. La Vigilància de la Salut obligatòria, per ella mateixa, no és sinònim d’acció preventiva eficient

8.- La imposició de la Vigilància de la Salut al treballador és admissible èticament i legal quan:.....8.1. existeix risc per a la salut de tercers
.....8.2. existeix risc per al propi treballador amb alta accidentalitat motivada per possibles problemes en la seva salut

9. El dictamen d’aptitud medicolaboral tan sols s’ha d’emetre quan la Vigilància de la Salut és obligatòria. En cas contrari, és suficient proporcionar les recomanacions oportunes a treballador i a empresa, sense aptitud.

10. Un treballador no pot ocupar un lloc de treball sense una aptitud medicolaboral favorable quan s’ha determinat que la Vigilància de la Salut és obligatòria per a aquest lloc de treball.

11. El consentiment informat per a la prevenció de riscos laborals garanteix al treballador la informació necessària que precisa per decidir, amb criteri, acceptar o refusar la Vigilància de la Salut

12. L’apropament dels PSMT als treballadors i la confiança mútua entre ambdós són fonamentals per al desenvolupament de l’activitat preventiva.
.13. Esdevé imprescindible establir vies de col·laboració i treball entre els PSMT i el Sistema de Salut (tant públic com privat), amb la finalitat d’agilitar processos i optimitzar recursos.

14. Es considera necessària l’adequació de la normativa legal vigent a la realitat sociolaboral actual.

Document (Català)
Document (Castellà)
.
.