Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 18 de maig de 2010

Incapacitat Temporal. Manual per al maneig del Metge d´Atenció Primària


Aspectes pràctis per a la Incapacitat Temporal des de l´Atenció Primària
Aquest Manual va dirigit a tots aquells metges que en el desenvolupament de la seva activitat professional s'ocupen, almenys durant una part d'ella, de l'atenció als treballadors en situació d'incapacitat temporal. Però també a tots aquells professionals, sanitaris o, no que vulguin aproximar-se al coneixement de la gestió de la incapacitat temporal des d'una perspectiva àmplia i actualitzada.

Recull molts aspectes que intervenen en l'atenció sanitària als treballadors i en la gestió del procés d'incapacitat per realitzar el seu treball, d'una manera completa i amb el clar objectiu d´element de consulta i d'ajuda a l'hora de prendre decisions a l'entramat escenari de la incapacitat laboral.

En el cas de l'atenció als treballadors amb incapacitat temporal, sabem que amb excessiva freqüència la col·laboració entre els diferents agents no és fluida; i això que no és possible entendre l'exercici assistencial sense ella.
.Aquest Manual comporta el doble valor que suposa, d'una banda, constituir-se en un instrument que facilita la informació per a la presa de decisions a què diàriament ens enfrontem en les consultes dels centres de salut, i per un altre, adquirir importància com a element de coordinació entre els diversos actors que participen en el procés d'atenció a tot aquell treballador que es troba en situació d'incapacitat temporal per malaltia o accident.

.