Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimecres, 2 de juny de 2010

Base de dades de dosis màximes establertes per als medicamentsEls errors de medicació són desgraciadament molt elevats i és necessari realitzar sistemes automatitzats que disminueixin aquests errors, sistemes de prescripció assistida, o de suport a una prescripció adequada (physician order entry).

.
.


Els errors de medicació lamentablement formen part de la realitat diària dels sistemes sanitaris mundials. A l'informe "To Err is Human", els costos sanitaris (metges directes) dels esdeveniments adversos se situen en al voltant del 4% de les despeses totals en salut a Estats Units. A l'informe d'Utah, se situen en el 5%.
.

L'estudi APEAS indica que a Espanya es donen 5,38 ‰ errors en atenció primària a causa de la utilització de medicaments, donats els milions de receptes que es realitzen a Espanya (889.533.775 receptes el 2008), estem parlant de gairebé 5 milions d'errors a l'any, molts dels quals són prevenibles.
.


L'objectiu d´aquesta base de dades és ajudar a disminuir els errors que es produeixen en prescriure dosi per sobre de les recomanades i autoritzades partint de la fitxa tècnica aprovada per l'Agència Espanyola del Medicament o per l'Agència Europea d'Avaluació de Medicaments.
.

El programa conté les dosis elevades i màximes dels 17.000 medicaments comercialitzats i inclosos en la Seguretat Social a més de les fitxes técnias o prospectes i informació addicional sobre els 3.000 fàrmacs no finançats pel sistema sanitari.
.
Té una interessant base de dades pediàtrica, que engloba el 99.9% dels medicaments amb recepta que s'utilitzen en el sistema sanitari, amb informació per rang d'edats, calculant per dosi i per percentil 80. La base de dades permet buscar per denominació, per codi nacional, per principi actiu i per grups terapèutics.Base de dades