Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dissabte, 5 de juny de 2010

És cost-efectiu afegir la ressonància magnètica en el diagnòstic del càncer de mama?


Els resultats de l'estudi COMICE mostren que afegir la ressonància magnètica al procés diagnòstic del càncer de mama no redueix la taxa de reintervencions ni és rendible.
.
.

Les reintervencions després d'una primera cirurgia en el tractament inicial del càncer de mama, necessàries si els marges obtinguts estan afectats pel tumor, representen un problema assistencial i una gran càrrega addicional, tant per a les pacients com per al sistema sanitari.
.
El National Health Service britànic va dissenyar un estudi cost-efectivitat per determinar si afegir la ressonància magnètica (RM) en el procés diagnòstic d'aquesta patologia, en pacients candidates a cirurgia conservadora com a primer tractament, podria millorar el procés.
.
Però els seus resultats, publicats recentment, han mostrat que no es redueixen les taxes de reintervenció i es produeix un increment dels costos sense un clar benefici.

El diagnòstic del càncer de mama exigeix una triple avaluació: clínica, radiològica (amb mamografia i ecografia) i patològica. La mida del tumor és un dels principals problemes per a l'elecció del tractament correcte, en el qual assegurar una resecció completa del tumor és essencial per minimitzar el risc de recidiva.
.
En els últims anys, la utilització de la RM en el diagnòstic d'aquest càncer ha demostrat que pot aportar imatges d'alta resolució, a més d'informació morfològica i funcional.
.
Al seu torn, existeix una bona correlació entre la mesura histològica i la de la RM i té molta utilitat en la detecció de processos multicèntrics i multifocals, així com del component intraductal dels tumors.
.
En molts casos implica canvis innecessaris en la decisió quirúrgica, la seva realització provoca ansietat en moltes pacients i la seva rendibilitat és desconeguda.
.
Les lesions detectades únicament per la RM i no confirmades per ecografia obliguen a realitzar més biòpsies.

El COMICE és un estudi multicèntric, obert, aleatoritzat i amb grup control que va incloure una part qualitativa per avaluar les experiències dels pacients. Es va iniciar en el 2001 i es va dur a terme en 45 hospitals del Regne Unit.
.
Les participants van ser dones majors de 18 anys amb diagnòstic confirmat de càncer de mama, amb triple avaluació i programades per a cirurgia. Aquestes dones es van aleatoritzar a realitzar o no una RM en el seu procés diagnòstic.
.
Es van incloure 1.623 pacients: 816 en la branca de RM, 807 en la de no RM.
.
No es van observar diferències en la taxa de reintervencions entre ambdues i l'addició de la RM a la convencional triple avaluació no es va associar a una disminució significativa en l'esmentada taxa.
.
El màxim acord en la mesura del tumor obtinguda de les proves radiològiques i de la cirurgia es va observar en pacients majors de 50 anys, amb tumors invasius i ganglis negatius. Els receptors hormonals i la menopausa van ser factors associats a les discrepàncies.
.
Per a la RM, el grau d'acord va ser una mica major, la seva sensibilitat va ser del 50% i el seu valor predictiu de 61,8%.

Entre les dues branques no hi va haver diferències significatives quant a la proporció de pacients que van rebre quimioteràpia, radioteràpia o hormonoterapia.
.
La mitjana de seguiment de les pacients va ser d'uns 2 anys i no es van observar diferències en l'interval fins a l'aparició d'una recidiva entre els dos grups.
Quant a la qualitat de vida hi va haver diferències mínimes, encara que el grau de satisfacció va ser major en el grup que es va realitzar RM.
.
Respecte a l'estudi econòmic, no es van observar diferències quant a resultats però en la branca de RM el cost mig per pacient va ser major.

Els resultats d'aquest estudi aporten valuoses dades econòmiques i aclareixen molts aspectes del paper de la RM, la utilització de la qual en el diagnòstic del càncer de mama pot afectar les llistes d'espera i el retard en el tractament.


Article de referència
1. Turnbull LW, Brown SR, Olivier C, Harvey I, Brown J, Drew P, et al., on behalf of the COMICE Trial Group. Multicentre randomised controlled trial examining the cost-effectiveness of contrast-enhanced high field magnetic resonance imaging in women with primary breast cancer scheduled for wide local excision (COMICE).
.
.
.
.
.