Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

divendres, 4 de juny de 2010

Utilitat de l'hemoglobina glicosilada com a predictor de risc de diabetis i malaltia cardiovascularPregunta d'investigació

.
.
.


És superior la mesura d'hemoglobina glicosilada (HbA1c) a la de glucosa en dejú com a indicador de risc per desenvolupar diabetis mellitus o malaltia cardiovascular, en pacients asimptomàtics?


Resposta:
La HbA1c reflecteix els valors de glucèmia que ha presentat el pacient en els últims 2-3 mesos.

Fa un any la American Diabetes Association (ADIGUI) va recomanar incloure com a criteri diagnòstic de la DM la presència de valors deHbA1c >6.5%, mentre que valors entre 5.7-6.4% es considerarien marcadors de prediabetis i indicarien un major risc de sofrir una malaltia cardiovascular.
.
Aquesta decisió es va basar en la troballa d'una relació entre els valors d'aquest paràmetre i la prevalença de retinopatia diabètica en estudis transversals

Els resultats d'aquest estudi, suposen un suport a l'ús de la HbA1c com a tècnica diagnòstica en pacients que no tenen una DM o malaltia cardiovascular prèvies.

Com avantatges davant la glucèmia en dejú, la HbA1c proporciona en una sola mesura més informació a llarg termini, és una prova fiable, reproduïble, que varia escassament en el temps i no es veu afectada per l'estrès o la malaltia del pacient.

A més, els esmentats resultats són concordants amb el que propugna la ADA, en el sentit que les persones amb una HbA1c >6% haurien de ser objecte d'intervenció per detectar possibles factors de risc cardiovascular i modificar el seu estil de vida.

Missatge per a la Pràctica Clínica
1.- El valor pronòstic de la HbA1c és superior al de la glucèmia en dejú per identificar persones asimptomàtiques en risc de DM o una malaltia cardiovascular.

2.- Valors de HbA1c>6% augmenten el risc i ens indiquen quins pacients es poden beneficiar d'intervencions preventives.


Més informació: Document
.
.
.
.
..