Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 20 de juliol de 2010

Prevenció Primària: l´AAS no disminueix el nombre d´esdeveniments vasculars


En els pacients sense malaltia cardiovascular prèvia, en els que s'identifiquen valors baixos de l´índex braç/turmell (IBT) mitjançant screening poblacional, l´administració d'AAS comparada amb placebo no provoca com a resultat la disminució del nombre d'esdeveniments vasculars.


Font de finançament:
British Heart Foundation Chief Scientist´s Office de Escocia

Comentari
L'AAS a dosis baixes administrada diàriament és un tractament establert i admès mundialment en prevenció secundària cardiovascular. Però, en prevenció primària les coses no són tan clares, fins i tot el punt de què, en determinats països com el Regne Unit, el medicament no té autoritzada aquesta indicació.

Aquest assaig clínic se suma a evidències prèvies que apuntaven a en la mateixa direcció.
A dia d'avui, per tant, no existeix suficient aval científic per a prescriure AAS en prevenció primària de manera generalitzada, fins i tot en població amb factors de risc cardiovascular tals com a hipertensió i diabetis mellitus. Entre altres raons, perquè a la falta d'efectivitat en prevenció d'esdeveniments vasculars, s'uneix el que l'AAS a baixes dosis s'associa a un risc elevat de sagnia i hemorràgia gastrointestinal.

L'IBT és un mètode indirecte que determina el grau d'afectació cardiovascular en individus asimptomàtics, i encara que la finalitat d'aquest estudi va ser determinar l'eficàcia de l'AAS en aquests pacients considerats de major o risc, els resultats obtinguts no sol no van demostrar la utilitat de l'AAS en prevenció primària, sinó que van posar en evidència la seguretat del tractament, fins i tot el punt de què l'estudi conclou 14 mesos abans del previst a causa de la improbabilitat de trobar millors resultats i per l'augment de sagnia en el grup de l'AAS.

Missatge per a la pràctica clínica
1.- En prevenció secundària, el balanç benefici/risc de l'AAS a baixes dosi sembla clarament positiu.

2.- En prevenció primària, és a dir, en pacients sense esdeveniments previs, amb o sense factors de risc, aquest balanç és desfavorable.
.
Sembla prudent recomanar no prescriure AAS a baixes dosis a pacients en prevenció primària.