Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dilluns, 19 de juliol de 2010

Recomanacions per a la prescripció d'inhibidors de la Bomba de Protons

.
.. . .
.
.
.
.


Font: El Comprimido, Servei de Salut de les Illes Balears.
.
.

Resum

1.- Utilitzar amb prudència els IBP, limitant la seva prescripció a pacients amb indicació
clínica clara. L'ús preventiu dels IBP en pacients en tractament amb AINE o antiagregants
s'ha de limitar a aquells que presentin factors de risc gastrointestinal.
.
2.- En pacients amb dispèpsia, valorar l'ús d'antiH2.
.
3.- Valorar l'ús preferent de paracetamol en el dolor musculoesquelétic. En cas de
que estigui indicat utilitzar un AINE, seleccionar el més segur: ibuprofè sempre
que sigui possible.
.
4.- Valorar l'ús d'AAS com a antiagregant d'elecció i recórrer a clopidogrel només en
aquells casos en els quals estigui justificat.

.
5.- Emplear omeprazol com a IBP d'elecció (llevat de tractament concomitant amb clopidogrel).
.
6.- En pacients en tractament amb clopidogrel que compleixi criteris per a la gastroprotecció,
utilitzar pantoprazol com a IBP d'elecció. Després d'una anàlisi de l'evidència publicada, es considera que el més prudent en els pacients que estiguin en tractament amb clopidogrel
i que compleixin criteris per a la gastroprotecció és seleccionar un IBP diferent d'omeprazol i esomeprazol. Per això, es recomana l'ús de pantoprazol com a gastroprotector d'elecció en els
pacients en tractament amb clopidogrel, ja que és l'IBP més eficient.


7.- S'ha de tenir en compte que en pacients de risc gastrointestinal és més segur utilitzar AAS associat a un IBP que utilitzar clopidogrel.
.
Document complet.


.
.