Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dijous, 1 de juliol de 2010

Un nou examen per a la detecció precoç de la demència per malaltia d´Alzheimer

 Test TYM de detecció precoç de la Malaltia d´Alzheimer


,
,
En un estudi transversal, es va avaluar l'eficàcia d'una nova prova per a la detecció de la malaltia d'Alzheimer lleu, i se la va comparar amb altres per determinar els avantatges de la seva utilització a la pràctica clínica.
.
Amb l'objectiu d'avaluar una nova prova cognitiva es van seleccionar 139 pacients amb diagnòstic de malaltia d'Alzheimer (EA) o deteriorament cognitiu lleu tipus amnèsic i 540 familiars d'aquests pacients com a controls.
.
.
El nou examen, denominat Test Your Memory (TYM), consisteix en deu targetes que ha de completar el pacient i que avaluen diferents tasques, cada una amb un puntatge: orientació, habilitat per copiar una oració, coneixement semàntic, càlcul, fluència verbal, semblances, denominació, capacitats visu-espacials i record de l'oració copiada.També es considera l'habilitat per completar la prova.
.
La màxima puntuació que es pot obtenir és de 50 punts. En total, 94 pacientes van realitzar el TYM i a més se'ls va avaluar amb l'exámen cognitiu d'Addenbrooke, que va incloure l'examen mini-mental state MMSE.
.
Els resultats es van comparar amb els del grup control (282 participants).
.
Avantatges
1.- A diferència del MMSE el TYM pot ser realitzat per Metges Clínics i de Família
2.- Requereix de poc temps
3.- Avalua diferents dominis cognitius i té una alta sensibilitat per a la detecció de l'EA.
4.- Es va observar que el grup control demorava cinc minuts en realitzar el TYM i que el puntatge obtingut va ser de 47 punts. D'altra banda, en els pacients amb EA el puntatge va ser de 33 punts i es va observar que el puntatge menor de 42 punts en el TYM tenia una sensibilitat del 93% i una especificitat del 86% per a la detecció d'EA.

El valor predictiu negatiu de la prova va ser del 100%.
.


Conclussions
Per tant, els autors proposen la incorporació del TYM al conjunt de proves que es realitzen per a la detecció precoç de l'EA, no només per la seva alta sensibilitat i especificitat sinó també perquè és de fàcil realització i requereix de poc temps.
.
Font
Self administered cognitive screening test (TYM) for detection of Alzheimer ´ segon disease: cros sectional study.Brown J, Pengas G, Dawson K y cols. BMJ 2009;338:b2030 oii:10.1136/bmj.b2030
.
.
.