Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 27 de setembre de 2010

Prevenció secundària en l'accident cerebrovascular


Recordeu el tractament a l´AVC!
.
.
.
.
.
Segons les guies basades en l'evidència i la pràctica clínica (MBE) , es recomana la prescripció d'inhibidors de l'enzim convertidor d'angiotensina (IECA), antiagregants i estatines a tots els pacients amb antecedents d'accident cerebrovascular (ACV), a més d'anticoagulants si tenen fibril·lació auricular.

L'objectiu d'aquest estudi de cohort va ser relacionar la prescripció de medicaments per a la prevenció secundària en un grup de pacients amb antecedents d'ACV, amb les taxes de mortalitat en els diferents grups etaris.

Es van incloure 14.529 pacients suïssos, amb una edat mitjana de 75 anys, que van tenir un ACV isquèmic l'any 2005.
Es van obtenir dades demogràfiques, sobre els factors de risc vascular (diabetis, hipertensió, fibril·lació auricular i antecedents de tabaquisme) i la medicació indicada a l'alta. A més, se'ls va classificar en quatre categories segons la seva edat (de 18 a 64 anys, de 65 a 75, de 75 a 85 i majors de 85 anys).

El 73,9% dels pacients tenia més d'un factor de risc vascular. Es va observar que la proporció de pacients amb fibril·lació auricular augmentava en les categories de major edat i que amb el tabaquisme era al contrari.

La freqüència de diabetis va ser similar en els quatre grups etaris. Els antiagregants es van indicar a més del 80% dels pacients. La prescripció d'IECA i estatines va ser menor en el grup de pacients majors de 85 anys.

També es va observar que, dins del grup de pacients amb fibril·lació auricular, els anticoagulants es van indicar al 63% dels menors de 64 anys, però sol al 9% dels majors de 85.
La mortalitat va ser menor en els pacients que van rebre estatines, antiagregants o anticoagulants, mentre que no es van observar diferències amb els IECA.

Per tant, els autors conclouen que molts pacients amb un ACV isquèmic no reben a l'alta la medicació indicada per la guies, especialment els pacients de major edat.

S'hauria de fomentar la indicació d'aquests fàrmacs, en especial de les estatines i els anticoagulants, ja que aquesta conducta s'associa a una disminució de la mortalitat.

Font.
Ischemic stroke and secondary prevention in clinical practice.
A Cohort Study of 14 529 Patients in the Swedish Stroke Register

Asberg S, Henriksson K, Farahmand B i cols.

Stroke 2010; 41: 1338-42.

.

.

.