Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 21 de setembre de 2010

Recomanacions pels contactes de casos de tos ferina


En els últims sis mesos s´ha observat un augment de casos de tos ferina en infants del nostre àmbit!.
Vols escotar el so d´una tosferina?
So


.

Davant d’un cas confirmat de Tos ferina es faran les actuacions següents:

.
1. AÏLLAMENT DEL CAS

Cal establir les mesures de precaucions estàndard i de transmissió per gotes per evitar la transmissió als contactes susceptibles:
• Durant 5 dies des de l’inici del tractament antibiòtic del cas
• Durant 21 dies des de l’inici de la tos del cas, si no s’ha administrat tractament antibiòtic.

. 2. VACUNACIÓ DELS CONTACTES

Cal revisar el calendari vacunal dels convivents i dels contactes molt propers de casos confirmats de tos ferina.
.
El calendari vacunal vigent de Catalunya estableix la vacunació amb 5 dosis de DTPa, als 2, 4, 6 , 18 mesos i 4-6 anys.


Si no estan correctament vacunats cal actualitzar-la:

- Infants de menys de 7 anys(podrien tenir un màxim de 5 dosis de DTPa segons l’edat) 

- Si han rebut 3 dosis de DTPa i l’última dosi ha estat fa més de 6 mesos d’aquesta exposició, han de rebre una 4a dosis de vacuna, sempre que tinguin més de 12 mesos d’edat.
. 


- Si han rebut 4 dosis de DTPa i l’última dosi ha estat fa més de 3 anys d’aquesta exposició han de rebre una dosis de reforç.
.
- Infants majors de 7 anys. La vacuna DTPa no està indicada.3. QUIMIOPROFILAXI DELS CONTACTES

Atès que la protecció que ofereix la vacuna no és completa es recomana quimioprofilaxi en els convivents i els contactes més propers, independentment de l'estat vacunal, i especial-ment si en l’entorn del contacte hi ha persones amb major risc:

- Nounats, lactants i nens vacunats parcialment o no vacunats
- Nens que han rebut l’última dosi de vacuna DTP fa més de 5 anys
- Presència de malalties cròniques (asma, cardiopatia congènita)
- Immunodeprimits
- Embarassades en l’últim trimestre
.
L’inici de la quimioprofilaxi ha de ser el més precoç possible.
.
No està indicada quan han passat més de 21 dies de l’inici de la tos del cas (a valorar en nounats i si a l’entorn del contacte hi ha persones amb major risc). .


.DOCUMENTACIÓ ANNEXA
.
.