Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimecres, 20 d’octubre de 2010

Guia Clínica pel tractament de l´obesitat severa


El Grup de "Estudio para el Tratamiento de la Obesidad Severa" (GESTOS), amb la "Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad" (SEEDO) i la "Sociedad Española de Endrinologia y Nutrición", ha elaborat la primera 'Guia clínica para el tratamiento de la Obesidad Severa'.


Idees Clau
1.- L'obesitat ha estat considerada com l'epidèmia del segle XXI.
.
2.- És una de les primeres causes de mortalitat als països desenvolupats i en via de desenvolupament, i s'està convertint en un problema social i de salut pública de primera magnitud.
.
3.- L'obesitat, entesa com un increment del pes corporal del teixit adipós, es considera avui en dia una malaltia crònica, que està associada, freqüentment, a múltiples comorbiditats.
.
4.- El mètode universalment acceptat per a definir l'obesitat és l'índex de massa corporal, un índex fiable, de fàcil aplicació, i que en té una bona correlació amb el percentatge del greix corporal.
.
5.- La prevalença d'obesitat ha augmentat de forma exponencial en els últims anys als països occidentals.
En l'última enquesta de la SEEDO del 2005 la prevalença global de l'obesitat en Espanya és del 15,5%.
.
6.- La incidència d'obesitat s'incrementa amb l'edat, però també presenta un preocupant increment en l'etapa de la infantesa i adolescència, així com en edat més avançada.
.
Hi ha dades que indiquen que l'increment de les taxes d'obesitat que s'ha produït en aquests anys, succeeix a compte dels rangs més elevats d'IMC, per sobre de 35 kg/m2 (obesitat severa), podent afectar entre un 5-8% de la població, segons les comunitats analitzades.
.
7.- Extremadura, Andalusia, Regió de Múrcia, Galícia i les Canàries, presenten les taxes més altes d'obesitat (superiors al 20-25% de la població), mentre que les regions del nord, nord-est i centre es troben per sota de la mitjana.