Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

divendres, 22 d’octubre de 2010

L'ús prolongat dels antiinflamatoris no esteroidals (AINES) augmentaria el risc de fibril·lació auricular

Estudi Casos-Controls

Si bé la relació entre els corticoïds i el risc de fibril·lació auricular ha estat demostrada, encara es desconeix la relació amb els antiinflamatoris no esteroidals (AINES).
.
.

.
.
Idees Clau
1.- La fibril·lació auricular (FA) és una patologia freqüent que disminueix l'esperança de vida, especialment en els ancians.
.
2.- La principal causa anatomopatológica d'aquesta arítmia és la fibrosi del teixit auricular, amb la consegüent pèrdua de massa muscular. Aquests pegats fibrosos afavoririen la conducció asíncronica de l'impuls elèctric per processos inflamatoris. D´aquesta manera, l'existència d'una alteració inflamatòria i el desenvolupament de la FA tindrien una relació causal i l'ús dels AINES caracteritzaria un grup de pacients amb un substrat proinflamatori de base.
.
3.- L'objectiu d'aquest estudi va ser avaluar la relació entre els AINES i el risc de desenvolupar ACxFA.
.
4.- En aquest estudi es van dur a terme dos assaigs de casos i controls simultàniament: d'una banda, van participar 1.035 pacients amb diagnòstic de ACxFA crònica i per l'altre, 525 pacients amb FA paroxística.
.
5.- Ambdós grups es van comparar amb els corresponents grups control, formats per 5.000 participants cada un. Totes les persones involucrades en aquest estudi tenien entre 40 i 89 anys i a tots se'ls va interrogar sobre el seu ús d'AINES i corticoïds.
.
6.- D'una banda, els investigadors van confirmar l'associació entre els corticoïds i l'augment en el risc de ACxFA crònica, en forma similar a estudis previs.
.
7.- A més, es va trobar un augment del 44% en el risc relatiu de FA crònica en els pacients medicats amb AINES, que va ser directament proporcional a la durada del tractament, mentre que no es va observar una relació significativa entre l'administració d'aquests fàrmacs i la FA paroxística.

.
Conclusió
Els autors van assenyalar que, ja que l'ús d'AINES és un indicador de trastorns inflamatoris subjacents, la inflamació seria la causa comuna per a la FA crònica i per al consum d'aquests medicaments.
.
Font:Long-term usi of antiinflammatory drugs and risk of atrial fibrillation.
De Caterina R, Ruigómez A, García Rodríguez LA.
.
Arch Intern Med.2010;170(16):1450-55.
.
.