Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 5 d’octubre de 2010

Nous tractaments per la diabetis?.... Sobretot les idees Clau!


Interrogants i lloc en la terapèutica dels nous antidiabètics no insulínics..
.
.
.
Excel·lent article de "El Comprimido".

No creieu que el mercat farmacèutic està sobresaturat de nous medicaments que aporten poc o amb escàs valor afegit?
.
Resum
La diabetis mellitus tipus 2 (DM2) és una malaltia endocrina crònica definida per una hiperglucèmia mantinguda secundària a un dèficit a la secreció pancreàtica de insulina, una resistència perifèrica a l'acció d'aquesta o una combinació d'ambdós factors.
.
El seu gran impacte sanitari ve determinat per la seva alta prevalença (en augment) i la seva alta morbimortalidad, deguda principalment a les complicacions cardiovasculars.
.
Espanya presenta una prevalença estimada del 6-12% en la població de 30 a 65 anys, que ascendeix fins al 16,7 % en les persones de 65 a 74 anys i assoleix el 19,3 % en majors de 75 anys.
.
En l'última dècada s'han comercialitzat 3 nous grups d'antidiabètics no insulínics destinats al tractament de la DM2: glitazones, gliptines i els homòlegs del pèptid semblant al glucagó tipus 1 (GLP-1).
.
Les preguntes que es plantegen són les següents:
1.- Quins beneficis aporten aquests fàrmacs comparats amb la teràpia clàssica?
2.- Són medicaments segurs?
3.- Quin esglaó terapèutic ocupen?
.

CONCLUSIONS
1.- Encara que aquests tres grups terapèutics es van desenvolupar amb grans expectatives, de moment No han demostrat superioritat comparats amb els antidiabètics no insulínics clàssics, ni en el control glucèmic ni en les variables de morbimortalidad.
.
2.- Fins ara, només uns quants fàrmacs antidiabètics han demostrat reduir les complicacions de la DM2 a llarg termini:
1.- la metformina redueix les complicacions i la mortalitat
2.- les sulfonilurees i la insulina disminueixen les complicacions microvasculars.
.
D'altra banda, la seguretat dels nous antidiabètics a mitjà i llarg termini no és bé coneguda i planteja nombroses incerteses, al que s'afegeix seu alt cost.
.
Per aquests motius, tant l'Associació Americana de Diabetis (ADA) com l´Associació Europea per a l'Estudi de la Diabetis (EASD) consideren els antidiabètics clàssics com a tractaments amb bona evidència demostrada (superior a la que existeix respecte als nous fàrmacs) i proposen la intervenció terapèutica que es mostra abaix.
.
Els tractaments amb menor evidència s'han de reservar per a casos clínics molt concrets en els quals no puguin utilitzar-se els fàrmacs clàssics.
.
Esglaons terapèutics d'ADA/EASD per al control de la DM2 amb als quals existeix una bona evidència demostrada:
.
1.- Primer esglaó: Mesures higiènic-dietètiques + metformina en tots els pacients
.
2.- Segon esglaó (2 opcions):
- Mesures higiènic-dietètiques + metformina + sulfonilurees
- Mesures higiènic-dietètiques + metformina + insulina basal
.
3.- Tercer esglaó: Mesures higiènic-dietètiques + metformina + insulinització intensiva

.
Document complet