Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimecres, 3 de novembre de 2010

Comentaris de la semFYC a les noves recomanacions SEPAR sobre sobre el maneig de la pneumònia adquirida en la comunitat (NAC)
Noves recomanacions SEPAR sobre el maneig de la pneumònia adquirida en la comunitat.
.
..
. .
.
.

Des del grup semFYC s´aconsella l´ús prudent de l'antibioterapia en les pneumònies!La Societat Espanyola de Neumología i Cirurgia Toràcica (SEPAR), acaba de publicar l'atualizació de les recomanacions sobre el maneig de la pneumònia adquirida en la comunitat (NAC).

Desde aquest grup, s´ha apostat per fomentar l'ús racional dels antibiòtics, per aquest motiu davant de la recent aparició de la nova normativa SEPAR sobre el tractament de la pneumònia adquirida en la comunitat (NAC), aquestes recomanacions mereixen alguns comentaris dirigits al foment de l'ús racional dels antimacrobians

Comentari semFYC
.
Idees Clau
1.- Les pautes d'antibioterapia recomanades podrian promoure l´ús indegut dels antibiòtics, especialment en relació amb les noves quinolones (levofloxacina, moxifloxacina) i les cefalosporines.
.
2.- La situació epidemiològica Americana i el nivell de resistències de les soques de neumococ, no poden extrapolar-se al nostre país.
.
3.- Utilitzar els betalactámics com a tractament de primera elecció en la NAC no greu que no necessita hospitalització: amoxicil·lina 1 gr/8h.
.
4.- En pacients majors de 65 anys, ancians institucionalitzats, MPOC i una altra comorbiditat important, davant de la sospita d'infecció per H. Influenzae recomanem la utilització d'amoxicil·lina/àcid clavulánic, amb dosis elevades d'amoxicil·lina.

5.- Les noves quinolones les considerem de 2a elecció en pacients amb risc i al·lèrgics
a penicil·lines
. S'haurien de plantejar al mateix nivell que betalactámics davant de la sospita de pneumònia que necessita ingressar i tenen factors de risc per a neumococ altament resistent o presència de GRAM (-).
.
6.- No existeix evidència suficient que sostingui la necessitat de realitzar una cobertura antibiòtica empírica contra patògens atípics per a la NAC lleu-moderada en pacients hospitalitzats. No es mostren beneficis quant a supervivència o evolució clínica . A més existeix evidència del bon curs clínic de NAC causades per patògens atípics, tractades amb betalactàmics, a excepció de los casos per legionella spp.

7.- No es considera acceptable la recomanació d'utilitzar una macrólid associat a un betalactàmic o fluoquinolones en el tractament empíric de les NAC no greus amb la intenció de realitzar una cobertura antibiòtica contra patògens atípics.
..
Més informació: Semfyc infeccioses
.
.
.
..
.