Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 30 de novembre de 2010

Manual per a la identificació i avaluació de riscos laboralsLa publicació de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL) va introduir, entre altres, l’obligació de l’empresari d’avaluar els riscos derivats del treball.

L’article 4.2 de la mateixa Llei defineix com a “risc laboral” la possibilitat que un treballador pateixi un dany derivat del treball.

Per tal de qualificar el risc des del punt de vista de la seva gravetat, s’ha de valorar conjuntament la probabilitat que es produeixi aquest dany i la seva severitat.
Aquest Manual, pretén ser una eina de treball per a l’anàlisi dels riscos laborals i, en conseqüència, per a la millora de les condicions de seguretat i salut dels treballadors.

Manual i més informació: document
.
.
.