Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 30 de novembre de 2010

Manual per a la identificació i avaluació de riscos laboralsLa publicació de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (LPRL) va introduir, entre altres, l’obligació de l’empresari d’avaluar els riscos derivats del treball.

L’article 4.2 de la mateixa Llei defineix com a “risc laboral” la possibilitat que un treballador pateixi un dany derivat del treball.

Per tal de qualificar el risc des del punt de vista de la seva gravetat, s’ha de valorar conjuntament la probabilitat que es produeixi aquest dany i la seva severitat.
Aquest Manual, pretén ser una eina de treball per a l’anàlisi dels riscos laborals i, en conseqüència, per a la millora de les condicions de seguretat i salut dels treballadors.

Manual i més informació: document
.
.
.