Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 25 de gener de 2011

Actualització del tractament antirretroviral en adults infectats pel virus de la immunodeficiència humana


Document de consens de Gesida/Pla Nacional sobre la Sida respecte al tractament antirretroviral en adults infectats pel virus de la immunodeficiència humana
(Actualització a gener 2011)

Planell d'experts de Gesida i Pla Nacional sobre la Sida.


Què hi ha de nou en aquesta guia?

Seccions noves
‐ Tractament antirretroviral en pacients amb events tipus C.
Es comenta el TAR en pacients diagnosticats simultàniament d'infecció VIH i un event tipus C (pàg. 34)

‐ VIH en la dona. S'ha modificat el capítol relatiu a la prevenció de la transmissió matern‐fetal que ara es refereix a “Tractament antirretroviral en la dona, en l'embaràs la prevenció de la transmissió maternofetal”
(pàg. 75)

‐ Prevenció de la transmissió del VIH. El capítol relatiu a la profilaxi postexposició s'ha modificat incloent tant aspectes de profilaxi preexposició com postexposició ocupacional o no (pàg. 80)


Actualitzacions considerades clau:
‐ S'aconsella iniciar el tractament antirretroviral en el pacient asintomático quan els CD4 estiguin per sota de 500 cèl·lules/μL (Taula 3, pág 92)

‐ Respecte als fàrmacs que ha d'incloure el tractament antirretroviral inicial, es modifica l'esquema en columnes (de famílies de fàrmacs) per combinacions concretes en funció dels resultats dels assajos efectuats
amb aquestes pautes (Taula 4ª i b, pág 93 i 94)

‐ Entre les pautes recomanades per al tractament d'inici, es diferencia entre les quals va haver-hi consens global enfront de les quals no ho va haver-hi (Taula 4a, pág 93).

‐ Es recomana l'ús de fàrmacs coformulats per facilitar l'adherència (Pág 23 i Taula 4a, pág 93)

Altres actualitzacions
‐ Tractament de la infecció aguda amb símptomes greus (pág 13)
‐ Determinació genotípica del tropisme (pág 9)
‐ Pautes de tractament lliures d'anàlegs (pág 34)
‐ Consideracions sobre els estudis de resistència (pág 38)
‐ S'aporten en cada capítol les dades rellevants dels assajos i estudis nous en pacients amb o sense tractament previ