Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimecres, 19 de gener de 2011

Nova Guía de Valoració d´incapacitat laboral per a Metges d´Atenció Primària

Aquesta guia dirigida per al metge d'atenció primària, constitueix un projecte editorial necessari en l'àmbit de la millora de la gestió clínica de la incapacitat  laboral.
 
El progrés en la millora de l'atenció al malalt en una edat laboralment activa suposa, un doble avantatge per al malalt: d'una banda la bona gestió del procés clínic i per un altre que el metge d'atenció primària, accedeixi al coneixement de les implicacions del procés sobre l'activitat professional del pacient.  

Aquestes implicacions poden considerar-se en un sentit bidireccional: d'una part la valoració de l'impacte que l'activitat professional té en l'evolució del procés clínic i per una altra en la valoració de les limitacions temporals o permanents que per al desenvolupament de l'activitat professional té la malaltia. Per això, els períodes d'incapacitat i la seva cualificació han de manejar-se com un recurs terapèutic i per tant respon a unes indicacions concretes que el metge ha de conèixer i aplicar raonablement en la seva pràctica clínica.


Considerem que el procés d'atenció mèdica és un procés crític i per tant el metge d'atenció primària es constitueix en un agent clau en el maneig de la incapacitat laboral a fi d'aconseguir un alt nivell d'eficàcia i eficiència clínica, per a la persona, i , en general, per al conjunt de la societat.

Si tenim en compte el punt de vista laboral, la calificació de la incapacitat ha de manejar-se buscant l'espai laboral d'empleabilitat que garanteixi a la persona una permanència activa i productiva en la Societat del Treball, sempre tenint en compte el respecte a les necessitats del pacient. Així, el maneig correcte de la incapacitat, com a prestació del nostre Sistema de Seguretat Social és fonamental per mantenir l'equitat, justícia i sostenibilitat del Sistema del Benestar.

Aquesta guia que en els seus dinou capítols recorre la patologia mèdica orientada a la valoració de la incapacitat ha estat realitzada per metges avaluadors del Instituto  Nacional de la Seguridad Social. El contingut de cadascú dels seus capítols ha estat revisat per la Sociedad Madrileña de Medicina de Família y Comunitària, garantit la seva adequació a la pràctica clínica en atenció primària.