Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimarts, 11 de gener de 2011

Reordenació de les estructures de l'àmbit de la salut pública a Catalunya

.
.
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat el Decret 37/2011, de 4 de gener, de reestructuració del Departament de Salut, pel qual es racionalitza i simplifica la seva organització d'acord a raons d'eficàcia i eficiència, sense perjudici d'altres reptes organitzatius que hauran d'abordar-se en un futur immediat.

Aquests reptes es concreten, bàsicament, en la reordenació de les estructures de l'àmbit de la salut pública d'acord amb la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de Salut pública, i que implica l'aprovació dels Estatuts de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i la seva posada en funcionament, i l'adaptació de l'estructura dels serveis centrals i territorials del Departament de Salut al que estableix aquesta Llei.

També s'haurà d'abordar el desplegament de l'Agència de Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut, el desenvolupament del Decreto llei 4/2010, de 3 d'agost, de mesures de racionalització i simplificació de l'estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya. Per tot això, d'acord a la legislació vigent i a proposta del titular del Departament de Salut, aquest queda subordinat a l'adreça del conseller i s'estructura en la Secretaria General; la Secretaria d'Estratègia i Coordinació; la Direcció general de Salut Pública, i la Direcció general de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris.

.
Així mateix, aquest Decret suprimeix el Gabinet Tècnic de la Direcció de Serveis, així com la Direcció general de Recursos Sanitaris i la Direcció general de Planificació i Avaluació, sense perjudici que els òrgans de rang inferior a direcció general i les unitats en què s'estructuren segueixin vigents com a estructura de la Direcció general de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris.


.
.
.