Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimecres, 23 de febrer de 2011

Actualització del tractament de la Diabetis tipus 2


Tens dubtes sobre la diabetis?


Un bon article sobre medicació i objectius terapèutics
Idees Clau
1.- Una vegada instaurats els canvis en l'estil de vida, l'objectiu del tractament farmacològic de la diabetis tipus 2 serà arribar a un control metabòlic optimitzat amb la màxima seguretat possible, havent-se de plantejar com a objectiu una HbA1 < 6,5% en les primeres fases de la malaltia i < 7,5% en fases més avançades o amb el risc d'hipoglucèmies.

2.- El tractament es divideix en 3 graons terapèutics.

A.-  En el primer, i si la hiperglucemia no és excessiva (HbA1c: 6,5-8,5%), la metformina és el fàrmac d'elecció. Només en casos d'intolerància o contraindicació s'utilitzaran altres fàrmacs alternatius. Si la hiperglucemia és elevada (HbA1c > 8,5%), el tractament inicial ha de realitzar-se d'entrada amb diversos fàrmacs orals en combinació o bé iniciar la insulinització.

B.- El segon graó consisteix en l'addició d'un segon fàrmac d'acció sinérgica. Per a això es disposa de diverses opcions, que han d'individualitzar-se en funció de les característiques de cada pacient.

C.- Finalment, el tercer graó implica la introducció d'insulina basal com a opció preferent enfront de la triple teràpia oral, que es reservarà només per als casos de resistència a la insulinització.

Font: Semergen Vol.37 Núm. 02 SEMERGEN. ISSN:1138-3593


Estudi promogut per la Sociedad Española de Diabetes (SED) i en col.laboració amb:


Sociedad Española de Arteriosclerosis (SEA).Sociedad Española de Cardiología (SEC).Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN).Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (SEFAC).Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC).Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI).
Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN).Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).Sociedad Española de Nefrología (SEN).