Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 24 de febrer de 2011

Dades més importants de la nova guia NICE de l´Hipertensió 2011El National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) ha publicat l'esborrany de l'actualització de la seva guia de pràctica clínica d'hipertensió 2011.

Idees Clau

1.- La quarta part dels pacients entre 18-40 anys estan mal diagnosticats, a causa de l'anomenat “efecte de la bata blanca”.

2.- Per superar aquesta situació la guia proposa regles més estrictes a l'hora de realitzar el diagnòstic i la seva confirmació mitjançant la realització d'un MAPA durant 24 hores. Aquesta mesura està pensada per implantar-se gradualment i evitar exposar a falsos hipertensos als riscos reals dels tractaments.

3.- Sense canvis a la modificació d'hàbits de vida (tabaquisme, obesitat, sedentarisme…) base de la prevenció cardiovascular

4.- Proposa el tractament farmacològic en aquelles persones amb una pressió ≥160/100 mm Hg (>150/95 mm Hg en les mesures ambulatories) o >140/90 mm Hg (>135/85 mm Hg en les determinacions ambulatories) i, a més: afectació d'òrgans diana, malaltia cardiovascular establerta, malaltia renal, diabetis o un risc cardiovascular a 10 anys ≥20%.

5.- Les xifres objectiu són <140/90 mm Hg en els pacients menors de 80 anys, <150/90 mm Hg en els majors de 80 i 135/85 mm Hg en aquells amb discrepàncies de més de 20/10 mm Hg entre les diferents mesures.

6.- La guia dóna recomanacions específiques per a grups de pacients especials, com a dones embarassades i en període de lactància, diabètics, pacients joves o amb insuficiència renal crònica. De forma molt general, es proposa un IECA com a agent de primera línia en pacients menors de 55 anys (o un ARA-II de baix cost, ja que els genèrics estan igualant els preus al mercat britànic). Els ARA-II són alternativa a aquells, en cas d'intolerància.

7.- No es recomana l'associació IECA/ARA-II per tractar la HTA.

8.- En pacients >55 anys o de raça negra d'origen africà o del Carib, es recomana començar per un antagonista del calci.

9.- En cas d'intolerància o contraindicació (per exemple, presència d'edemes), s'ha d'administrar un diurétic tiazídic. És important ressenyar que la guia assenyala com tiazides d'elecció la clortalidona (12,5-25 mg/dia) .o indapamida (2,5 mg/dia) abans que bendroflumetiazida o hidroclorotiazida.

10.- No modifica les seves recomanacions respecte als betabloquejants, que queden com a fàrmacs de segona línia.Informació original de  Sala de lectura   Blog de El Rincón de Sísifo.