Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimecres, 9 de febrer de 2011

L'exposició a radiació de baixa dosi d'imatges cardíaques i altres procediments després d'un infart s'associa amb un major risc de càncer?

L'ús de procediments de radiació ionizant de baixa dosi, com l'angiografía per tomografia computerizada i els escánere nuclears, està augmentant la preocupació sobre si els pacients estan sota un major risc de càncer, segons un estudi publicat en la revista 'Canadian Medical Association Journal'

L'exposició a radiació de baixa dosi d'imatges cardíaques i altres procediments després d'un atac cardíac s'associa amb un major risc de càncer, segons un estudi de la Universitat McGill i l'Hospital General Jueu a Mont-real (Canadà).
En el cas d'aquells amb malaltia arterial coronària, la tendència a un major ús d'aquests procediments és gran.
En molts centres, aquests mètodes estan reemplaçant a aquells que no utilitzen radiació, com les proves d'estrès sobre cintes i l'ecocardiografía. No obstant això, se sap poc sobre els efectes de l'exposició a la radiació i el risc de càncer.

L'estudi va examinar dades de 82.861 pacients que havien tingut un atac cardíac entre abril de 1996 i març de 2006 però no tenien antecedents de càncer. D'ells, un 77 % havien passat per almenys un procediment cardíac amb una radiació ionizant de baixa dosi en l'any següent a l'atac.

Segons explica Louise Piloti, responsable de l'estudi, "descobrim una relació entre l'exposició acumulativa a la radiació ionizante de dosi baixa de procediments d'imatges cardíaques i teràpies després d'un infart de miocardi i el risc de càncer". Encara que la majoria de pacients van ser exposats a nivells entre baixos i moderats de radiació, un grup important es va exposar a nivells elevats i en general tenen una tendència a ser pacients masculins més joves amb menors malalties".

L'edat mitjana dels pacients era de 63,2 anys i un 31,7 % eren dones.

Els pacients tractats per metges cardiòlegs mostraven majors nivells d'exposició a la radiació en comparació dels tractats per metges de capçalera.

Es van donar 12.020 casos de càncer durant el seguiment, dues terceres parts a les àrees d'abdomen/pelvis i tórax.

"Aquests resultats presenten la qüestió de si el nostre entusiasme actual pels procediments d'imatges i terapèutics després de l'infart de miocardi agut haurien de temperar-se. "
 "Hauríem d'almenys considerar engegar un sistema de documentació sobre les proves i procediments d'imatge per les quals passa cada pacient i estimar la seva exposició acumulativa a la radiació ionizant de dosi baixa", conclouen els autors del treball. 
.
.
.
.
.