Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 1 de febrer de 2011

Recomanacions actualitzades de l´ùs d´antiagregants


Les malalties cardiovasculars representen un dels problemes clínics més habituals en la pràctica clínica
diària i són la causa principal de mort als països desenvolupats. 

L’origen és múltiple, però el procés patològic subjacent en la majoria dels casos és l’arteriosclerosi. En el desenvolupament i la progressió de l’arteriosclerosi intervenen molts mecanismes, com ara l’acumulació de lípids, la inflamació, la disfunció endotelial, etc., però la trombosi, generalment iniciada per la ruptura d’una placa ateroscleròtica, és la responsable de les complicacions més greus: l’infart agut de miocardi i els ictus isquèmics. A més a més, la trombosi, afavorida per l’estasi sanguínia, complica altres malalties cardiovasculars diferents de l’arteriosclerosi, tals com la fibril·lació auricular o la insuficiència cardíaca. Per tot això, és fàcil comprendre que el tractament antitrombòtic té un paper important en l’atenció dels pacients amb aquestes malalties.

Es pot intentar prevenir la trombosi arterial tot inhibint la fase plaquetària de l’hemostàsia, amb els fàrmacs antiplaquetaris,o la fase plasmàtica amb els fàrmacs anticoagulants (heparines, inhibidors directes de la trombina i anticoagulants orals).

L’objectiu del present butlletí és proporcionar les recomanacions actualitzades segons les guies de medicina, basades en les proves existents sobre l’ús, en diferents situacions clíniques, dels fàrmacs antiplaquetaris que puguin ser d’utilitat per a tots aquells professionals que tracten o supervisen pacients amb malalties cardiovasculars. No s’han revisat les indicacions de l’anticoagulació. La informació s’estructura en funció dels dos àmbits en què les afeccions cardiovasculars s’expressen més freqüentment, el cerebrovasculari el cardíac, i en cada cas s’analitzen els escenaris clínics principals en els quals està justificat l’ús de fàrmacs antiplaquetaris.


Cal que els professionals sanitaris vinculats amb el tractament d’aquest tipus de pacients avaluïn de manera constant la seva pràctica clínica en front de les noves aportacions que es vagin produint en aquest camp, adequant la seva pràctica clínica a la medicina basada en proves.


Antiagregants
View more documents from miguelmolina.
.
.
.
.