Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimecres, 2 de març de 2011

Actualització del tractament farmacològic de la neuralgia

Revisió de l´eficàcia dels diferents tractaments farmacològics del dolor neuropàticObjectius
Revisar l’evidència disponible respecte del tractament del dolor neuropàtic.

Metodologia
Atès els treballs fets per altres agències d’avaluació, s’ha limitat la cerca a revisions sistemàtiques o guies de pràctica clínica (GPC) publicades des de l’any 2007, utilitzant per a la cerca tant llenguatge lliure com controlat.

Les fonts consultades han estat TripDatabese, PubMed i National Guideline Clearinghouse.

Resultats
Un total de 3 GPC i 19 documents complien els requisits d’inclusió. Diferents agències d’avaluació valoren com a tractaments d’elecció en dolor neuropàtic antidepressius tricíclics (amitriptilina) o anticonvulsivants (gabapentina o pregabalina).

En funció de les dades disponibles en cada cas, es prioritzen de manera diferenciada.

La informació aportada per tots els documents més rellevants es presenta de manera incompleta, pel que es fa difícil fer generalitzacions.


Idees Clau
1.- L’amitriptilina s’ha mostrat eficaç i eficient en el tractament del dolor neuropàtic. També la pregabalina i la gabapentina, però amb un perfil de seguretat millor i un cost més elevat.

2.- No hi ha elements que permetin situar la pregabalina o la gabapentina com més eficaces, per la qual cosa no són d’elecció atès el seu cost més elevat.
 
3.- La pregabalina és més efectiva que la gabapentina, que a més té una qualitat d’evidència moderada.

4.- Els estudis fets amb pregabalina només són sobre NPH i NPD mentre que els d’amitriptilina i gabapentina són sobre neuràlgies d’origen diferent.

5.- L’amitriptilina té més efectes adversos que el placebo, però les diferències només són significatives per al símptoma "boca seca".

6.- La pregabalina i la gabapentina tenen menor efectes adversos que l’amitriptilina.

7.- L’avaluació econòmica mostra que la pregabalina és més eficient que la gabapentina i l’amitriptilina.

8.- En estudis de qualitat moderada-alta, els pacients en tractament amb SNRI (inhibidors de la recaptació de serotonina i noradrenalina) assolien amb més probabilitat reduccions del 30% del dolor (duloxetina i venlafaxina) i del 50% (duloxetina).

9.- Els opiacis han demostrat eficàcia i eficiència, però atès el seu perfil d’efectes adversos són d’elecció en tercera línia.

Recomanacions Finals

1) Utilitzar antidepressius tricíclics (amitriptilina) com a tractament de primera línia.

2) Utilitzar anticonvulsivants (gabapentina o pregabalina segons raó d’eficiència) en segona línia. Quan hi hagi dades sobre l’eficiència d’aquest tractament a casa nostra, caldrà revisar aquesta recomanació.

3) Utilitzar els opiacis només després d’una consulta a l’especialista.

Font: Solà-Morales O. Revisió de l’eficàcia dels diferents tractaments farmacològics del dolor neuropàtic (2a edició). Barcelona: Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut. Servei Català de la Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; 2011..
.
.