Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 8 de març de 2011

Recomanacions clíniques per optimitzar l'abordatge clínic de la depressió en el pacient ancià

La Sociedad Española de Psicogeriatría (SEPG) ha fet aquest llistat de recomanacions d´utilitat a la pràctica clínica.

Presenta un ampli llistat de criteris professionals i recomanacions clíniques que pretenen racionalitzar el maneig de la depressió en el pacient ancià i reduir l'excés de variabilitat en la pràctica clínica.

Les recomanacions es qualifiquen segons el grau d'acord professional en què se sustenten.


Bibliografía

Martín-Carrasco M et al. Consenso de la SEPG sobre la depresión en el anciano. Actas Esp Psiquiatr 2011;39(1):20-31  Document
.
.
.
.