Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

divendres, 27 de maig de 2011

Guia de pràctica clínica sobre l'atenció integral a les persones amb malaltia d'Alzheimer i altres demències

 
La demència és una síndrome clínica caracteritzada per un deteriorament adquirit que afecta a més d'un domini cognitiu, que representa un declinar respecte a un nivell previ i que és el bastant greu com per afectar al funcionament personal i social.

Donat l'increment de l'esperança de vida i el progressiu envelliment de la població als països occidentals, la demència representa un enorme repte per als sistemes de salut públics d'aquestes societats.

L'impacte de la demència es produeix directament sobre el pacient, però també té una gran repercussió sobre l'entorn social al que afecta en aspectes rellevants, en l'afectiu, emocional, d'organització, de canvi de rols, així com en els aspectes econòmics. En aquest sentit la demència és un problema de totes i tots i ha de ser abordada com una veritable malaltia de la família i, en suma, com una malaltia de la societat.

L'atenció a les persones amb demència i als seus familiars exigeix un abordatge multidisciplinari, en el qual cada professional ha d'aportar els aspectes específics propis de la seva disciplina.

En aquesta guia es donen recomanacions sobre la cura de pacients amb malaltia d'Alzheimer i altres demències, com per exemple la demència vascular, demència associada a la malaltia de Parkinson, demència amb cossos de Lewy i degeneració lobular frontotemporal.
                                                                                              

                                                            DocumentTambé pot interessar: