Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

divendres, 13 de maig de 2011

Nova guia de Fibromialgia i Síndrome Fatiga Crònica 2011 de la Agència d´Informació, Avaluació i Qualitat en Salut de Catalunya

L’Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS) acaba de publicar en línia l’informe Fibromialgia i síndrome de fatiga crònica: recomanacions sobre el diagnòstic i tractament.

L’AIAQS ha revisat l’evidència científica disponible sobre, d’una banda, els criteris diagnòstics i, de l’altra, l’eficàcia, l’efectivitat i la seguretat dels tractaments. L’informe ha estat elaborat per un grup de treball del qual formen part coordinadors de les unitats hospitalàries especialitzades de fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica de Catalunya. L’objectiu del treball ha estat formular recomanacions per a la pràctica clínica.

L’informe també planteja les pautes per al seguiment i l’avaluació dels tractaments aplicats en aquestes dues malalties.

El treball s’ha realitzat en el marc de col·laboració previst en el Pla de qualitat per al Sistema Nacional de Salut, elaborat pel Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat, a l’empara del Conveni de col·laboració subscrit per l’Institut de Salut Carlos III, organisme autònom del Ministeri de Ciència i Innovació, i l’AIAQS.


Més informació d´utilitat en relació a la Fibromialgia en:  Documents