Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 14 de juny de 2011

Actualització del tractament de la Psoriasi

Idees Clau


1.- El tractament de la psoriasis ha de ser individualitzat en funció de la gravetat i extensió de les lesions, perfil benefici-risc, preferències del pacient i de la resposta al tractament.

2.- Es recomana l'aplicació d'emolients en tots els pacients amb psoriasi.

3.- Per a les formes lleus de psoriasi, s'utilitza tractament tòpic.

4.- En atenció primària, el tractament d'elecció són els anàlegs de la vitamina D, alternant amb corticoide tòpic si és necessari.

5.- S'ha d'evitar el tractament perllongat amb corticoides (especialment amb els potents).

6.- La combinació de tractaments tòpics augmenta l'eficàcia.

7.- La falta d'eficàcia pot estar motivada per baixa adherència al tractament.

8.- En l'embaràs, el tractament es realitza amb emolients i corticoides.

9.- La fototerapia i els tractaments sistémics es consideren davant les formes greus, resistents, inestables o complicades de la psoriasi i amb indicació per consulta especialitzada.

10.- Els tractaments biològics estan adquirint una importància creixent.

 

També et poden interessar: