Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimecres, 22 de juny de 2011

Nova escala de factors de risc cardiovascular per a pacients majors


L'associació entre els factors de risc cardiovascular (FRCV) tradicionals i el risc de complicacions vasculars futures sembla disminuir entre els adults majors. 

A més, els predictors de risc habituals no semblen ser aplicables a aquesta població. 

L'envelliment de la població s'associa a major prevalença d'infart de miocardi i accident cerebrovascular (IM/ACV), per la qual cosa és necessari un major coneixement dels FRCV en aquest grup de pacients. 

En els estudis sobre els efectes de les intervencions disponibles per reduir la incidència de complicacions cardiovasculars es va incloure un nombre baix de persones majors. 

En l'actualitat, l'escala de Framingham, que prové d'un estudi que va incloure individus entre 30 i 74 anys, s'utilitza per avaluar el risc cardiovascular, mentre que els FRCV no tradicionals no estan inclosos en les proves de rastreig de malaltia vascular.

En l'estudi prospectivo, Health in Men Study (HIMS), es van avaluar 4.382 participants amb una edat mitjana de 75,4 anys, als quals se'ls va realitzar seguiment durant 6 anys. Se'ls va realitzar examen físic complet i es van valorar paràmetres de laboratori (glucemia, homocisteinemia, perfil lipídic, creatininemia i proteina C reactiva ultra sensible -PCR-), avaluació cognitiva (Minimental Test), perímetre de cintura, tensió arterial i antecedents de tabaquisme. Es van excloure pacients amb IM i ACV previs. 

L'objectiu de l'estudi va ser avaluar la utilitat de les eines actuals per predir el risc de malaltia vascular, identificar els factors de risc clínics que influeixen en el desenvolupament d'aquestes patologies i determinar el risc futur d'IM/ACV entre els adults majors. 

Es va realitzar una escala de risc cardiovascular (HIMS CVRS) i es va traslladar a un sistema de puntuació clínic.

Els paràmetres valorats van ser: salut referida (bona, dolenta), relació cintura/maluc (menor o major d'1), pressió arterial diastólica (major o menor de 70 mmHg), homocisteinemia (menor o major a 15), PCR (menor o major de 3) i edat (69-74, 75-79, 80-84 i més de 85 anys). 


Es va assignar un punt a cada categoria adversa per a cadascuna de les variables i 0 a 3 punts a cada categoria d'edat, amb un màxim de 8 punts. Després, es va calcular el risc d'IM/ACV per a cada increment en el puntaje de la HIMS CVRS. 

De la població estudiada, 686 van desenvolupar IM/ACV. 

Per 137 de 430 participants, l'avaluació de risc cardiovascular va ser superior en usar l'escala HIMS CVRS comparada amb la de Framingham, i solament per 97 pacients aquesta última va ser millor. 

Dels 2.556 participants que no van desenvolupar complicacions cardiovasculars, en 601 pacients la valoració cardiovascular va ser superior amb l'escala HIMS CVR, encara que no va ser superior per 557 individus. Conclusions
Els autors conclouen que els FRCV tradicionals (com la diabetis, la dislipemia i la pressió arterial) no s'associen amb IM/ACV en aquesta població, amb excepció de l'edat i el tabaquisme, per la qual cosa són menys útils per predir complicacions vasculars futures en la població d'adults majors. 

Només la hipotensió arterial diastólica, la PCR ultrasensible, la hiperhomocisteinemia, l'obesitat central i un nivell de salut pobra autoreferit es relacionen de manera independent amb el risc cardiovascular. 


Font: Traditional risk factors for incident cardiovascular events have limited importance in later life compared with the health in men study cardiovascular risk score. 


Beer C., Helman A., Flicker L. i cols. 


Stroke. 2011; 42: 952-59
També et poden interessar: