Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

divendres, 15 de juliol de 2011

Estatines: l'evidència del que realment ens aporten!Idees Clau

1.- Davant la recent comercialització de noves estatines, hem de considerar des del punt de l'evidència el que realment ens aporten, i no substituir les nostres prescripcions solament pel fet de veure's influenciat per la novetat amb evidències que intenten buscar beneficis marginals i fer-los semblar fonamentals.

2.- La simvastatina és l'estatina de primera elecció per la seva eficàcia i seguretat, amb benefici demostrat en prevenció secundària i en RCV alt. Si amb 40 mg de simvastatina no s'aconsegueixen els objectius desitjats, podria substituir-se per atorvastatina.

3.- La pravastatina és una elecció adequada en pacients amb el risc d'interaccions medicamentoses o que no tolerin la simvastatina. Altres estatines aporten menys beneficis i evidències que les anteriors.Recull d´informació sobre les EstatinesTambé et poden interessar: