Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimecres, 17 d’agost de 2011

Demència i el seu abordatge integral

Una vegada tornat de vacances, entrem en la discussió d'un tema de creixent interès.


La demència és un dels problemes de salut pública més importants que s'enfronta la nostra societat. Sens dubte, és una de les epidèmies del segle XXI, i per la qual els responsables de les polítiques sanitàries i socials han de buscar solucions innovadores i eficaces.

En l'actualitat, ha de ser contemplada com un problema sociosanitari, en el qual la càrrega de les mesures socials o de suport a la dependència va cobrant més pes a mesura que avança la malaltia i l'individu va perdent autonomia.

La seva alta prevalença en la població anciana, unida a l'envelliment de la piràmide poblacional, l'absència de tractaments efectius i l'alt grau de dependència que pateixen els pacients, fan que les seves repercussions mèdiques, personals, familiars, socials i econòmiques siguin de grans proporcions.

El diagnòstic correcte i el  tractament farmacològic i no farmacològic, l'adequada valoració social i assignació de recursos d'atenció a la dependència i l'atenció al cuidador són els elements clau de l'abordatge integral de la demència.


Idees Clau

1.- En el nostre mitjà, la causa més freqüent són les malalties neurodegeneratives i, entre elles, la malaltia d'Alzheimer (EA).
2.- La societat ha de desenvolupar estratègies per abordar el problema de la demència des d'un punt de vista global, atenent per igual a les necessitats sanitàries, socials, econòmiques i legals, i sense perdre de vista les conseqüències sobre el cuidador.

3.- L'edat i els factors de risc vascular, juntament amb alguns factors genètics en l'EA (aplotip 4 de l'apolipoproteína I) són avui reconeguts com els principals factors de risc per patir una demència.

4.- El cost s'estima en xifres entre 27.000 € i 37.000 € anuals, dels quals el major percentatge correspon a la despesa derivada de la cura informal del pacient (77-81%), mentre que només el 10-13% correspon a la despesa sanitària i el 6-12% a la cura formal o professional, no sanitari.

5.- En la majoria dels casos, el diagnòstic es realitza per les dades de la clínica i el perfil neuropsicológic del pacient.

6.- Tot pacient diagnosticat de DC o demència, ha de tenir un estudi de neuroimàtge, bé una tomografia axial computeritzada o una ressonància magnètica, que servirà per descartar causes potencialment tractables, com a tumor o hidrocefàlia, avaluar l'existència, grau i tipus de patologia cerebrovascular associada, i com a suport al diagnòstic d'algunes malalties neurodegeneratives (atròfia lobar en les degeneracions frontotemporals o atròfia de l'hipocamp en l'EA).

7.- Les proves de neuroimatge funcional per tècniques de medicina nuclear, com la tomografia per emissió de fotó únic i la tomografia per emissió de positrons, poden aportar informació quan existeixen dubtes sobre el diagnòstic, però no es recomana el seu ús rutinari en el diagnòstic de la demència..

8.- No es recomana el genotipat rutinari de ApoE en la sospita d'EA

9.- El maneig del pacient amb demència ha de partir d'un enfocament global, que contempli la situació clínica del pacient, l'existència o no de símptomes conductuals, la comorbilitat, el mitjà en què viu i, finalment, les característiques de cuidador i les seves possibilitats de supervisió de la correcta presa de la medicació i de vigilància dels efectes secundaris.

10.- Existeixen diversos fàrmacs aprovats  per al tractament del trastorn cognitiu de l'EA: tres inhibidors de l'acetilcolinesterasa (donepezil, rivastigmina i galantamina), indicats en l'EA en fase lleu a moderada i un antagonista del receptor N-metil D-aspartat (NMDA) del glutamat (memantina), indicat en l'EA moderada a greu.

11.- Rivastigmina està a més indicada en la demència associada a malaltia de Parkinson.

12.- Els inhibidors de l'acetilcolinesterasa i la memantina també poden ser d'ajuda en el maneig d'aquests símptomes.

13.- L'únic antipsicótic amb indicació aprovada per al tractament dels trastorns de conducta en la demència és la risperidona.

14.- Existeix un gran debat sobre els riscos de la utilització d'antipsicótics atípics en pacients amb demència, atès que alguns estudis indiquen que poden augmentar el risc de mort, la qual cosa ha fet que les autoritats sanitàries hagin imposat restriccions al seu ús en majors de 75 anys.

15.- Existeixen cada vegada més evidències dels beneficis dels tractaments no farmacològics en la demència.

16.- En concret, els programes d'estimulació cognitiva han demostrat efectes favorables sobre la cognició i la conducta en pacients amb EA lleu a moderada.

17.- Altres tipus de mesures, com l'entrenament en les activitats de la vida diària i les teràpies dirigides al control dels trastorns de conducta, han demostrat també ser eficaces.

18.- Existeixen estudis que demostren que els programes de formació i suport al cuidador poden retardar la institucionalització del pacient.

19.- La demència planteja importants problemes jurídics, en ocasions de difícil solució.

20.- La valoració de la capacitat de presa de decisions d'un pacient amb DC o demència és una tasca complicada que requereix d'una avaluació qualificada. A Espanya existeix una proposta de consens en aquest sentit i denominat Document Sitges.


Documento complert:
 

Més articles d´interès sobre la Demència

També et pot interessar: