Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 19 de setembre de 2011

Guia d'Atenció a Emergències Sanitàries en els Centres Educatius


Aquesta guia es va editar en l'any 2006 (a iniciativa del Grup Tècnic de Coordinació del procés comunitari de participació que s´han iniciat a la zona) i ara ho editen de nou amb millores i ampliacions, entre unes altres l'edició d'un DVD amb casos pràctics rodats amb alumnes i amb els recursos del "Instituto Politècnico de Las Palmas "

Pretén facilitar a la Comunitat Educativa l'adquisició de coneixements bàsics perquè sigui capaç de proporcionar una correcta ajuda en cas d'accident o d'episodis més o menys greus en alumnat amb malalties cròniques i així disminuir l'estrès emocional que solen generar aquestes situacions.


La desinformació sobre malalties cròniques com l'asma, la diabetis o l'epilèpsia que pateixen alguns alumnes pot arribar a ocasionar en el treball diari de l'escola dos tipus de conductes. D'una banda, una protecció excessiva que els fa sentir diferents a la resta de l'alumnat i, per un altre, no proporcionar l'atenció que demanden per desconeixement del professorat.

Per tot això, aquesta guia té com a objectiu facilitar al professorat la informació necessària que permeti la integració en igualtat de l'alumnat amb malalties cròniques així com proporcionar-li coneixements per prestar els primers auxilis, ja que el pronòstic o l'evolució de les lesions derivades d'un accident poden dependre de la immediatesa i qualitat d'aquests.

Realizat per professionals de centres sanitaris, professorat i famílies en el present document es recopilen pautes d'actuació davant les situacions d'emergència i accidents que, amb major freqüència, poden presentar-se en l'entorn escolar així com la seva utilitat com a eina didàctica no només per a la comunitat educativa sinó per a la societat en general.

També et pot interessar: