Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 28 de novembre de 2011

Actualització del calendari de vacunacions sistemàtiques

Noves recomanacions al Calendari de Vacunes sistemàtiques


SLT/318/2011, de 15 de novembre, per la qual s'actualitza el calendari de vacunacions sistemàtiques.

Des de la publicació del Decret 219/2008, d'11 de novembre, pel qual s'estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques, s'han produït canvis en les recomanacions d'algunes de les vacunacions incloses al calendari.

En aquest sentit, la disponibilitat de la vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica acel·lular, de càrrega antigènica reduïda (dTpa), possibilita que l'aplicació de la cinquena dosi que s'ha d'administrar a tots els infants de 4-6 anys, es pugui realitzar amb aquesta vacuna amb la finalitat de disminuir la possibilitat d'efectes adversos i al mateix temps disposar de més alternatives a la vacunació en aquesta edat, millorant l'assegurament del subministrament sense afectar la immunogenicitat enfront de la diftèria, el tètanus i la tos ferina.

D'altra banda es considera adient introduir en la vacuna contra la varicel·la una pauta de dues dosis, atès que els darrers estudis epidemiològics han posat de manifest que l'efectivitat de la vacunació contra la varicel·la en els infants menors de 13 anys millora amb dues dosis, com ja s'havia demostrat en els majors d'aquesta edat. Per aquest motiu s'han modificat les fitxes tècniques i s'ha adaptat la pauta d'administració de la vacunació contra la varicel·la dels preadolescents susceptibles de contraure la malaltia, nois i noies entre els 11 i 12 anys, i es passa d'una única dosi a dues dosis.

Així mateix, es disminueix el nombre de dosis de reforç de la vacuna antitetànica i antidiftèrica de tipus adult (Td). Actualment, es considera que les persones primovacunades contra el tètanus tenen un risc mínim de patir aquesta malaltia i que el risc és encara més baix si s'efectua la immunoprofilaxi postexposició de manera correcta. Per aquesta raó s'han modificat les recomanacions de profilaxi antitetànica a Catalunya; així, en les persones primovacunades s'han substituït les revacunacions periòdiques cada deu anys, i a partir de la dosi administrada als 14-16 anys només és recomanen dues dosis al voltant dels 40 i els 65 anys.
.
Resum i Idees Clau
 

1.- S'incorpora la vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica acel·lular, de càrrega antigènica reduïda (dTpa), com a alternativa per a la cinquena dosi de vacuna contra la diftèria, el tètanus i la tos ferina, als infants d'entre 4 i 6 anys, tot i que es considera també correcta l'administració de la cinquena dosi amb vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica acel·lular (DTPa).

2.- La vacuna contra la varicel·la (VVZ) s'administra amb pauta de dues dosis a preadolescents d'entre 11 i 12 anys susceptibles de contraure la malaltia.

3.- Es disminueix el nombre de dosis de reforç de la vacuna antitetànica i antidiftèrica de tipus adult (Td). En les persones primovacunades se substitueixen les revacunacions periòdiques cada deu anys, i a partir de la dosi administrada entre els 14-16 anys només es recomanen dues dosis al voltant dels 40 i 65 anys.


Annex(1) DTPa: contra la diftèria, el tètanus i la tos ferina acel·lular.


(2) VPI: antipoliomielítica inactivada.


(3) VHB: antihepatitis B.


(4) Hib: contra Haemophilus influenzae tipus b.


(5) MCC: antimeningocòccica C conjugada.


(6) TV: contra el xarampió, la rubèola i la parotiditis.


(7) dTpa: vacuna de càrrega reduïda contra la diftèria, el tètanus i la tos ferina acel·lular.


(8) VHA+B: antihepatitis A i B combinada (tres dosis). Programa pilot vigent fins al curs escolar 2013-2014.


(9) VVZ: contra la varicel·la (dues dosis).


(10) VPH: contra el virus del papil·loma humà (tres dosis només a les noies).


(11) Td: antitetànica i antidiftèrica de tipus adult.


(12) G: antigripal.


(13) Pn23: antipneumocòccica 23-valent.


 

També et pot interessar: