Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 24 de novembre de 2011

No existeix responsabilitat quan només s'acrediten probabilitats
EL SUPREM CONFIRMA UNA SENTÈNCIA DEL TSJ DE CATALUNYAEl pacient no va poder demostrar amb certesa que fos contagiat d'hepatitis C en un hospital

La Sala del Contenciós del Tribunal Suprem ha desestimat un recurs de cassació que va interposar un pacient, que assegurava haver estat contagiat del virus de l'hepatitis C en l'àmbit hospitalari, contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

L'home identificava la responsabilitat patrimonial de l'Administració en la intervenció de cateterisme cardíac a la qual va ser sotmès a causa d'un infart de miocardi.

L'informe mèdic assenyala que “si bé no es descarta la possibilitat de contagi hospitalari no s'acredita que s'hagi produït per aquesta via i no per unes altres”. De fet es limita a afirmar la probabilitat del contagi intrahospitalari, però no descarta que el pacient no pogués ser portador del virus amb anterioritat.

Les dades analítiques prèvies no descarten l'existència prèvia del virus, ja que l'única manera de saber la densitat de la infecció és la determinació del RNA víric que no es va practicar en tals anàlisis, per la qual cosa l'hepatitis diagnosticada va poder ser aguda o obeir a una reactivacio d'una hepatitis anterior. Així, la falta d'acreditació de la necessària relació de causalitat a la vista de les proves practicades no evidencia que la trasfusió sanguínia o el material quirúrgic utilitzat en la intervenció fossin els causants de l'hepatitis C.

Els informes mèdics assenyalen que només pot parlar-se de probabilitat de contagi i que l'assumpció d'un 40 per cent de malalts respecte dels quals no s'arriba a determinar la via de contagi, així com l'escassa possibilitat d'infecció quan el material utilitzat és d'un sol ús.

Conclusió
No es tracta de manifestacions de certesa, sinó de dubtes que no confirman  la declaració de nexe causal per declarar la responsabilitat de l'Administració.


També et pot interessar: