Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimecres, 7 de desembre de 2011

Incidència d'infart agut de miocardi (IAM) després d'un accident isquémic transitori (AIT)


Es va realitzar un estudi amb l'objectiu de determinar la incidència i els factors de risc que té un individu de presentar un infart agut de miocardi (IAM) després d'un accident isquémic transitori (AIT), comparat amb la població general.


S'ha observat que la isquemia cerebral i la malaltia arterial coronària estan epidemiologicament i fisiopatologicament relacionades, podent coexistir ambdues en la mateixa persona. En estudis anteriors es va demostrar que la malaltia coronària és la principal causa de mort en els pacients amb AIT.

Es va utilitzar la base de dades “Rochester Epidemiology Proyect Medical Records Linkage System”, que contenia informació mèdica de tota la població d'Olmsted. Es va seleccionar un grup d'individus amb diagnòstic d'AIT entre 1985 i 1994 i un altre grup amb diagnòstic de IAM entre 1979 i 2006 i es va estudiar la relació entre ambdós per un període de 20 anys. Com a mètode estadístic es va utilitzar la “Kaplan-Meier life-table”, que va comparar els dos grups segons edat, sexe i el període en el qual va ocórrer el IAM.

Es van identificar 456 casos d'AIT, dels quals el 15% havien presentat un IAM previ. Es va considerar que els 388 individus restants tenien major risc de desenvolupar una complicació coronària, ja que es va observar que tenien com a factors predisponents l´hipertensió arterial, diabetis i antecedents de tabaquisme, efectuant-se el seguiment dels mateixos.

En l'estudi es va observar que 44 individus van presentar un IAM 10 anys després d'un AIT, sent la incidència anual del 0,95%, gairebé el doble que la població general.

En els pacients amb AIT el risc relatiu va augmentar en menors de 60 anys i en hipertensos, identificant-se com a factors independents el sexe i l'ús de fàrmacs hipolipemiants. L'etiologia d'AIT no va predir un IAM posterior.


Conclusió

1.- Els autors conclouen que els pacients que van presentar un IAM després d'un AIT tenen 3 vegades més risc de mort per IAM que els individus amb AIT sense IAM posterior.

2.- Això suggereix que la prevenció primària i el rastreig de malaltia arterial coronària en els pacients amb AIT seria de gran utilitat.


Font:
Incidence and Predictors of Myocardial Infarction After Transient Ischemic AttackJ. Burns , A. Rabinstein , V. Roger y cols.

Stroke. 2011;42:935-940
També et pot interessar: