Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dijous, 19 de gener de 2012

3 preguntes de gran utilitat a urgències per detectar abús d´alcohol i cànnabis
Idees Clau

1.- El test més eficaç per detectar problemes pel consum d'alcohol va ser un de dues preguntes, basades en el DSM-IV:

“Durant el passat any, ha estat en alguna ocasió sota la influència de l'alcohol en situacions que podria haver causat un accident o un altre dany?”  

“hi ha hagut vegades en què ha begut més del que pretenia?”

La sensibilitat va ser de 0,88 i l'especificitat de 0,90. Els joves que van respondre que sí, en almenys una d'aquestes dues preguntes, van tenir vuit vegades més probabilitats de ser diagnosticats d'abús o dependència a l'alcohol.


 
2.- El test més eficaç per detectar problemes pel consum de cànnabis, va ser la pregunta basada en el qüestionari DISC:

“quantes vegades ha consumit cànnabis en l'últim any?”


El respondre ≥ 2 consums a l'any, va tenir una sensibilitat de 0,96 i especificitat 0,86. 


Conclusió

Amb les proves disponibles, és recomanable que en joves que acudeixin a urgències, s'utilitzi un qüestionari amb 2 preguntes per detectar abús d'alcohol i amb 1 pregunta per detectar l'abús de cànnabis.