Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dijous, 26 de gener de 2012

Heparines de baix pes molecular en afeccions traumatológiques menors com a prevenció de trombosi venosa profunda?

Pregunta Clínica:

Estan indicades en lesions traumatológiques menors, com a esquinços de turmell tractats tant amb immobilització enguixada o sense ella, del peu lesionat, en pacients, independentment de l'edat, no encamats?. Tipus d'heparina indicada, dosi, temps?Idees Clau

1.- No s´han trobat assajos clínics aleatorizats (ECAS), que analitzin el benefici d'anticoagular amb heparina de baix pes molecular (HBPM) en el subgrup de pacients diagnosticats d'un esquinç de turmell no quirúrgic, i amb una immobilització de la zona afectada.

2.- Les guies de pràctica clínica revisades no recomanen la profilaxi amb HBPM en aquest tipus de pacients.

3.- Tenir més de 50 anys, una immobilització rígida, fer repòs sense recolzar el peu i haver presentat un traumatisme greu (fractura o trencament complet de tendó) suposen un factor de risc (amb una OR d'1,8 per presentar una TVP).  Es conclou que si s'està present algun d'aquests factors hauria de considerar-se al pacient de risc elevat i valorar la profilaxi amb heparina.

4.- La incidència de TVP simptomàtica sembla massa baixa per justificar l'ocupació rutinària de la profilaxi amb HBPM.

5.- Sobre esquinç de turmell qualifica al tractament amb vendaje funcional, amb mobilització precoç, com clarament beneficiós i que presenta avantatges - comparat amb la immobilització- a curt i a mitjà termini, en la reducció de la inflamació, del dolor i en la satisfacció del pacient.
Font original
"Indicación del uso de heparinas de bajo peso molecular en afecciones traumatológicas menores como prevención de trombosis venosa profunda. En Preevid, Banco de preguntas de Murcia Salud"


També et pot interessar: