Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dijous, 19 de gener de 2012

Fibrinolisi immediata o fer un trasllat per Angioplastia en l'infart agut de miocardi: depèn del temps!Aquest article estudia en quina mesura els retards en el trasllat del pacient a un centre amb capacitat de realitzar ACTP poden reduir l'avantatge de l'ACTP enfront de la fibrinolisi.
Idees Clau

1.- Davant un pacient amb síndrome coronària aguda amb elevació del segment ST (SCACEST), el tractament òptim és la revascularizació precoç.

Existeixen per a això dues estratègies:

1.- Fibrinolisi i
2.- Angioplastia primària (ACTP).

2.- Encara que es considera superior l'ACTP, el retard a practicar-la pot fer preferible la fibrinolisi immediata.Resum

1.- Es van seleccionar pacients amb SCACEST que van rebre atenció mèdica en la primeres 12 hores després de l'inici del dolor. Valoren la influència de l'estratègia de reperfusió triada (fibrinolisi enfront d'ACTP) i el retard de l'ACTP, calculat com la diferència entre el temps porta-pilota i porta-agulla, en la mortalitat hospitalària.

2.- Després d'aparellar el 81% dels malalts (9.506 en cada braç), els autors troben que l'ACTP es va dur a terme amb retards superiors a 90 minuts en el 68% dels casos. Subdivideixen als pacients en tres grups, segons el retard a realitzar l'ACTP; en el grup de menys retard (mitjana de 63 min.) l'ACTP va ser superior a la fibrinolisi en tots els aspectes clínics estudiats.

3.- En el següent grup de temps (mitjana de 120 min.), l'ACTP no va mostrar benefici en la supervivència, però va seguir sent superior a la fibrinolisi en els desenllaços combinats de mort-infart i mort-infart-ictus. En el grup amb pitjor temps (mitjana de 208 min.), només es va observar benefici de l'ACTP enfront de la fibrinolisi en l'ictus.Comentaris

1.- Aquest estudi demostra que els retards de l'ACTP primària són freqüents i s'associen amb pitjor pronòstic.

2.- No es troben diferències de mortalitat comparant ACTP primària amb fibrinolisi in situ, fins i tot amb retards perllongats, encara que a costa de que l'avantatge de l'ACTP descendeix amb el transcórrer del temps.

3.- Possiblement la millor opció va a dependre de la logística de cada centre, com detallen la guies.

4.- L'ACTP aporta un benefici clar de menor mortalitat en els pacients de major risc, desenvolupada en menys de 120 minuts.
En canvi en pacients amb baix risc, és recomanable l'estratègia farmacològica.

No obstant això aquest estudi presenta certes limitacions, ja que es tracta d'una anàlisi no aleatorizat, i d'altra banda en subdividir als pacients en subgrups les comparacions perden potència estadística.Traducció al Castellà i resum: Dr. Domingo Díaz Díaz
Hospital Universitari Infanta Leonor, Madrid.
© REMI, http://medicina-intensiva.com. Gener 2012.


Article original: Benefit of Transferring ST-Segment-Elevation Myocardial Infarction Patients for Percutaneous Coronary Intervention Compared With Administration of Onsite Fibrinolytic Declinis as Delays Increase. Pinto DS, Frederick PD, Chakrabarti AK, Kirtane AJ, Ullman I, Dejam A, Miller DP, Henry TD, Gibson CM; for the National Registry of Myocardial Infarction Investigators. Circulation 2011; 124(23): 2512-2521. [Resum] [Articles relacionats]
També et pot interessar: