Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dijous, 5 de gener de 2012

Protocol/guia sanitaria d'actuació en casos de determinació de tòxics amb repercussions mèdic-legals relacionats amb l'ús de vehicles a motor

L'Hospital Clínic Sant Carlos ha editat una guia d'actuació en els casos de determinació d'alcohol o drogues en usuaris de vehicles que tenen repercussions mèdic/legals, és a dir quan donen positiu en les proves realitzades per les Forces de Seguretat, casos en els quals intervenen professionals sanitaris, especialment dels serveis d'Urgències i de Vigilància intensiva. L'obra ha estat coordinada pels doctors Andrés Santiago, cap del Servei de Medicina Legal, i Ángel Nieto, mèdic internista especialista en toxicologia.

El present protocol-guia té la seva justificació davant la petició cada vegada més freqüent per part de les forces de seguretat de l'Estat i de les respectives Comunitats Autònomes i del Ministeri de Justícia a través dels respectius jutjats, de la determinació d'alcohol etílic o substàncies d'abús en usuaris detinguts sota la sospita de consum d'aquestes substàncies durant la conducció de vehicles a motor. 

Els Serveis Sanitaris estan obligats a la col·laboració amb altres institucions per garantir la seguretat jurídica davant la determinació dels nivells de les substàncies esmentades.

L'objectiu principal del present protocol-guia és facilitar als clínics i a tot el personal sanitari, una eina àgil, senzilla i adaptada a la pràctica assistencial diària, que garanteixi l'actuació conforme a la normativa vigent en matèria de determinació d'alcohol etílic i substàncies d'abús en circumstàncies amb repercussió mèdic-legal.

Altres objectius també importants són l'actualització del personal sanitari en matèria de determinació de tòxics amb repercussió mèdic-legal, incorporant a la pràctica assistencial nous procediments que garanteixin per exemple la Cadena de Custòdia de les mostres extretes, les tècniques de conservació recomanades per l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, les formes de transport de les mostres, així com les vies de comunicació amb el Ministeri de Justícia i les forces de seguretat.                                                DOCUMENT
També et pot interessar: