Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dilluns, 2 de gener de 2012

Risc d´hipomagnesemia associat a l´ús de Inhibidors de la Bomba de Protons (IBP)

Nota informativa que ha emes l'Agencia Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) mitjanyant la qual informa als professionals sanitaris del risc d´ hipomagnesemia associat a I'ús prolongat de medicaments inhibidors de la bomba de protons (IBP).

Actualment a l'Estat espanyol hi ha un nombre important de medicaments IBP, com són: omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol i esomeprazol.
En aquesta nota, I'AEMPS recomana als professionals sanitaris el següent:

-Valorar la possibilitat diagnostica d'hipomagnesemia davant I'aparició de simptomatologia compatible no explicada en malalts en tractaments prolongats amb /IBP. (quadre de tetania i que amb posterioritat pot presentar crisi convulsiva i episodis de taquicàrdia ventricular)


-Considerar la possibilitat de realitzar determinacions plasmatiques de magnesi (preví a l'inici i, periodicament, durant el tractament) a aquells malalts:

     1.- Sotmesos a tractaments prolongats amb IBP

     2.- Estiguin prenent IBP juntament amb digoxina o qualsevol altre medicament amb capacitat per reduir els nivells plasmatics de magnesi (per ex.: diuretics).
 
 
 
 
 
 
També et pot interessar: