Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimecres, 29 de febrer de 2012

Comentaris a les guies de pràctica clínica sobre maneig de les dislipemies 2011

Nous comentaris a les guies de pràctica clínica sobre maneig de les dislipemies de la Societat Europea de Cardiologia i la Societat Europea d'Aterosclerosis 2011.

La guia resumeix l'evidència coneguda i bé assentada, i és conservadora en el sentit de no aprofundir, més que nomenant-los, en esquemes diagnòstics i terapèutics molt nous o amb escassa evidència.

També és conservadora en el sentit d'ajustar-se fidelment a les normes de valoració dels grans estudis respecte del tractament de les dislipemies: orienta el control del risc cardiovascular mitjançant el tractament de les dislipemies.Idees Clau

Els aspectes més importants i/o nous identificats pel grup de treball són els següents:

1. El tractament de la dislipemia no ha de considerar-se com alguna cosa aïllat, sinó que ha de ser entès dins de la prevenció integral de la malaltia cardiovascular en cada pacient. Per al càlcul del risc cardiovascular, es recomana el barem SCORE com a eina bàsica.

2. Objectius terapèutics: el fiançament d'objectius de colesterol de les lipoproteïnes de baixa densitat (cLDL) estrictes (ja no opcionals) para pacients de risc molt alt, alt i intermedi.

3. Teràpies no farmacològiques: la rellevància de l'alimentació i l'exercici no només en la reducció del risc total, sinó en el tractament específic de les dislipemies.

4. Fàrmacs hipolipemiants: la lògica èmfasi en les estatines com a tractament essencial en la prevenció cardiovascular, alhora que l'escassa èmfasi en els fibrats, la niacina i els inhibidors de l'absorció.

5. Tractament de les dislipemies en situacions clíniques especials: la detallada descripció d'objectius i pautes en nombrosos col·lectius i subgrups.


                                        

 
 
També et pot interessar: