Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dijous, 23 de febrer de 2012

Quna és la millor prova per al diagnòstic precoç i la prevenció del càncer colorrectal (CCR)?
 Idees Clau

1.- La colonoscopia redueix la mortalitat, però és una prova difícil de generalitzar

2.- La colonoscopia segueix sent el millor mètode però no és cost-eficaç

3.- La detecció de sang en femta seria un bon mètode de screening poblacional4.- La colonoscopia és superior i si tothom es sotmetés a una almenys una vegada passats els 60 anys, la incidència d'aquesta malaltia cauria en picat, però té l ´inconvenient de que és impossible basar un programa de screening amb ella perquè no hi ha diners ni recursos i no seria cost-eficaç.

5.- Dos estudis i un editorial publicats en 'The New England Journal of Medicine' tracten de trobar la millor estratègia perquè la mortalitat i la incidència d'aquesta malaltia descendeixin, però la resposta no sembla senzilla.


6.- El primer treball, dirigit per especialistes del Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (EUA), confirma que la colonoscopia redueix la mortalitat per càncer de còlon no només per la detecció precoç dels carcinomes sinó per la localització i extirpació dels adenomes (pòlips).

7.- Els resultats, procedents del National Polyp Study, determinen que després de més de 15 anys de seguiment, la mortalitat per càncer de còlon d'aquelles persones a les quals se'ls havien extirpat pòlips com a conseqüència d'una colonoscopia era un 53% inferior a la de la població general.

8.- Es confirma que la colonoscopia és la millor prova.  Diagnostica els carcinomes i tots els adenomes i permet extirpar els pòlips adenomatosos.

9.- L'altre estudi, signat per experts espanyols i finançat en part per l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC), compara l'eficàcia d'aquesta prova amb el test de detecció de sang en femta (FTI) i conclou que ambdós detecten percentatges similars de carcinomes però no així d'adenomes, on la colonoscopia funciona millor.10.- La FTI detecta la meitat d'adenomes avançats

11.- El problema del screening amb colonoscopia té limitacions. Necessita preparació, sedació i té certs riscos. La qüestió dels costos i els recursos també és important.

12.- El 80% de les colonoscopies que es fan són negatives i, si traslladem aquest percentatge a tota la població, tindríem un important nombre de proves innecessàries, amb els seus corresponents costos. Tots aquests inconvenients posen en dubte el seu cost-eficàcia quan es parla d'oferir la prova a tota la població. Aquesta possibilitat és molt dificil i inviable. Per això, la utilitat del FTI com a mètode de screening.

13.- La FTI és un test barat, simple, sense preparació, que detecta els mateixos carcinomes i selecciona a la població que sí ha de fer-se una colonoscopia.

14.- Els majors de 50 anys han de tenir una prova de referència i aquesta pot ser qualsevol de les dues.

També et pot interessar: