Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 8 de març de 2012

Efectes a llarg termini de l'ús d'estatines en la mortalitat de causa vascular i no vascular

Les estatines són beneficioses en la morbimortalitat


Idees Clau

1.- Ell tractament amb estatines a llarg termini redueix el risc tant de la morbiditat com de la mortalitat de causa vascular, i aquest benefici es manté als 5 anys.

2.- A més, l'ús d'aquests fàrmacs NO s'associa amb un increment en la incidència de tipus específics de càncer, ni amb l'augment de complicacions o mortalitat de causa no vascular.


Resum 

1.- La reducció del colesterol LDL amb estatines disminueix la morbimortalitat vascular.  L'objectiu d'aquest estudi va ser avaluar l'eficàcia i la seguretat de l'ús d'aquests fàrmacs a llarg termini, ja que en estudis epidemiológics observacionals es va observar que la concentració disminuïda de colesterol s'associava amb l'augment de la taxa d'incidència d'alguns tipus de càncer.

2.- L'HPS (Heart Protection Study) és un assaig clínic realitzat entre els anys 1994 i 2006, en el qual es van incloure 20.536 pacients entre 40 i 80 anys amb major risc vascular.

3.- L'estudi es va dividir en dues fases: la primera etapa va ser la de tractament amb una durada de 5,3 anys, en la qual els participants van ser aleatorizats per rebre 40 mg de simvastatina o placebo, i en la segona fase de seguiment, que va durar 11 anys, es van avaluar les complicacions vasculars majors (infart de miocardi no fatal, mort causada per malaltia coronària, accident cerebrovascular i revascularizació en qualsevol regió vascular), la mortalitat de causa no vascular, i el desenvolupament de càncer (excepte càncer de pell no melanoma).

4.- Es va realitzar seguiment rutinari als 4,8 i 12 mesos i després cada 6 mesos.

5.- D'altra banda, en l'última etapa, l'ús d'estatines i les concentracions séricas de lípids van ser similars en ambdós grups.

6.- Durant la primera fase, el LDL dels pacients que van rebre estatines va disminuir 1 mmol/L, la qual cosa va reduir en un 23% les complicacions vasculars majors. Els esdeveniments coronaris es van reduir un 27% i les taxes d'ACV isquémic i els procediments de revascularizació van disminuir un 24% cadascun. D'altra banda, durant la fase de seguiment el percentatge d'aquestes complicacions va ser similar en ambdós grups. A més, en considerar tant la primera fase com la segona, no es va evidenciar un increment de la morbimortalitat no vascular ni de cap tipus de càncer.


Font: Effect on 11-year mortality and morbidity of lowering LDL colesterol with simvastatin for about 5 years in 20.536 high-risk individuals: a randomized controlled trial


Collins R., Meade T., Sleight P. y cols.:   Lancet 2011;378:2013-20


I si vols més informació complementària:
També et pot interessar: