Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dimarts, 3 d’abril de 2012

Fibril·lació auricular: control del ritme o de la freqüència?
 
Idees Clau

1.- L'estratègia de control del ritme no ha demostrat ser superior a la de control de la freqüència cardíaca i pot donar lloc a més efectes adversos i més hospitalitzacions.

2.- El control de freqüència és d'elecció majoritàriament.

3.- Existeix una utilització excessiva de l'estratègia de control del ritme en la pràctica clínica.

4.- El control del ritme hauria d'utilitzar-se en cas de mal control de freqüència, pacients joves o amb baix risc de recurrència de la FA i en presència de FA secundària a un procés reversible. Cal tenir en compte els efectes adversos dels antiarrítmics, ser acurats en l'elecció del més adequat i seleccionar bé al candidat a ablació.

5.- Les estratègies de control del ritme o de la freqüència poden ser complementàries.

6.- Els objectius més importants són el tractament apropiat de la malaltia de base, el control dels símptomes, la prevenció tromboembólica i del desenvolupament de la pròpia FA.


Autors: Jesús Berjón. Cardiólogo del Complejo Hospitalario de Navarra. SNS - O