Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 2 d’abril de 2012

Manual de Valoració de l´IT en les patologies més freqüents.


L'objectiu d'aquest manual és la de ser una eina específica i útil per al maneig dels diferents processos d'Incapacitat Temporal.

També pretén aconseguir l'aproximació de criteris entre els agents responsables de la gestió i control d'aquesta prestació, el suport per a la selecció de casos a revisar o citar i una posada al dia en els coneixements clínics i diagnòstics relatius a aquestes patologies.

Aquest  document ha sigut elaborat per un grup de treball de Metges Inspectors i Infermers subinspectors a la Subirecció General d'Inspecció Sanitària i Farmacèutica de la Direcció general d'Ordenació i Inspecció de la Comunitat de Madrid.
Idees Clau

1.- S'ha de tenir en compte que en la Incapacitat Temporal es té que determinar l'existència de l´incapacitat, l'estat de salut de la persona i també les tasques que ha de realitzar en el seu lloc de treball.

2.- El fonamental en la valoració mèdica és determinar si l'alteració de la salut que pateix el treballador li incapacita o no per realitzar el seu treball i no només l'existència o no d'una malaltia.

3.- No és possible realitzar un bon control de la Incapacitat Temporal si no es tenen en compte els dos factors apuntats.

4.- Podem trobar-nos amb malalties o accident, que encara que necessitant assistència sanitària no els inhabiliten per al treball i  no podent reconèixer en aquest cas la situació d'IT. No oblidem que una de les causes d'alta és la millora que permet realitzar el treball habitual.

5.- El metge té el deure, abans de donar-li el corresponent part de baixa, d'intentar comprovar mitjançant l'exploració física i reconeixement del pacient la dolència per ell al·legada per sol·licitar la incapacitat temporal encara sabent que moltes de les causes més freqüentment al·legades com a sol·licitud de baixa laboral són de difícil comprovació.

6.- El metge ha de ser conscient dels seus deures professionals envers la comunitat, saber que és un gestor de recursos aliens i que està èticament obligat a aconseguir el rendiment òptim dels mitjans que la societat posa a la seva disposició (art. 6.1 del C.I.D.M) pel que en la seva actuació professional sempre haurà de prevaler el principi de justícia sobre el de beneficiència.

7.-  Pel que fa a l'atenció especialitzada s'indica que estan èticament obligats a compartir, sense cap reserva, els seus coneixements amb els metges d'atenció primària en benefici dels pacients.

8.- Totes les actuacions realitzades han de tenir caràcter amb confidencialitat i respectan el dret a la intimitat dels pacients

9.- Aquest no és un manual enfocat a estàndards o dies de durada, ja que encara que es tenen en compte, aquests no inclouen molts dels aspectes que poden complicar la durada de la baixa com la saturació del Sistema Públic de Salut, l'escassetat actual de personal sanitari o l'esquema que prioritzacionan les autoritats sanitàries. Els estàndards es consideren massa teòrics i fora de la realitat sanitària.

10.- Es recullen les patologies més prevalentes com a causa d'Incapacitat Temporal (IT), clasificades segons la CIE9-MC, entre les quals es troben les següents:

1. Ansietat i depressió.

2. Hèrnia inguinal.

3. Osteoartrosis.

4. Trastorn del genoll, lesions de meniscs i lligaments.

5. Trastorns del disc intervertebral i altres trastorns no especificats de l'esquena.

6. Tendinitis, sinovitis i tenosinovitis.

7. Trastorns de teixits tous i fibromiàlgia.

8. Esquinços i torceduras de turmell.


11.- Existeixen taules d'exploració de la mobilitat per a cadascuna de les articulacions, amb els seus graus i maniobres d'exploració.

12.- Hi ha algorismes, resum dels passos a seguir en la presa de decisions per a la corresponent patologia i punts clau per a la valoració de la IT en la patologia corresponent (avaluació clínica, exploració, evolució, proves complementàries i tractament), amb un apartat especial de com fer la valoració des del punt de vista de la Inspecció Mèdica.

13.- Comentaris i apartats independents els de quan proposar l'alta? i En quin moment cal fer un informe proposta?

14.- Quan es consideri que és candidat a una Incapacitat Permanent (IP).

15.- Cadascun dels capítols conclou amb un annex on es resumeixen de forma molt esquemàtica les patologies responsables dels diferents diagnòstics.
També et pot interessar:

1 comentari:

Recortada e indignada ha dit...

"sempre haurà de prevaler el principi de justícia sobre el de beneficiència." Eso es nuevo. Mira que les he visto dar vueltas a los principio de bioética, pero nunca he visto tal jerarquización.
En la práctica hay que buscar el mejor compromiso posible entre los principios de la bioética. Pero si nos ponemos a jerarquizar, el de beneficiencia está por encima del de justicia, desde Beauchamp y Childress hasta la fecha.