Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dijous, 5 d’abril de 2012

Revisió bibliogràfica del New england Journal of Medicine


Realitzat pel Dr. Sergio Aguilar Huergo
R4 Medicina Interna AULE Hospital de León.

S´han comentat diversos articles:

1- Low-Molecular-Weight Heparin and Mortality in Acutely Ill Medical Patients.

2- Numbness Tongue, Clinic Case.

3- Intramuscular versus Intravenous Therapy for Prehospital Status Epilepticus.

4- Finger Nodule, Clinic Case.

5- Donepezil amb Nemantine for Moderate-to-Severe Alzheimer’s Disease
 

Idees Clau

Tromboprofilaxi 

1.- No reducció demostrada de tromboprofilaxi en la taxa de mort per qualsevol causa en pacients amb malaltia aguda, malgrat la reducció TVP.
La TVP és una important complicació en pacients hospitalitzats.

2.- Risc benvolgut de TVP 10-20% pacients mèdics i 40- 60% pacients quirúrgics (cirurgia major ortopédica) sense tromboprofilaxi (i risc conseqüent TEP).

3.- Revisió retrospectiva 6.833 autòpsies =81% dels TEP eren pacients no quirúrgics.

4.- Ús HBPM ↓ incidència TEP i mort per qualsevol causa en pacients quirúrgics i ↓ taxa TVP (incloent asintomátics).

5.- L'ús d'enoxaparina amb mitjanes elàstiques de compressió gradual, comparat amb l'ús de mitjanes soles, no s'associa amb una reducció en la taxa de mortalitat per qualsevol causa en pacients hospitalitzats amb malaltia aguda no quirúrgica (LIFENOX Trial).

6.- La tromboprofilaxi farmacològica presenta beneficis comprovats en prevenció TVP, a més d'evitar la necessitat de tto anticoagulant a altes dosis.

Status epilèptic

Midazolam en administració IM és almenys tan segur i efectiu que l'administració IV de lorazepam com a tractament prehospitalari per a convulsions, amb una taxa similar o menor de IOT i recurrència convulsiva.

Alzheimer

El tractament continuat de donepezil en pacients amb malaltia d'Alzheimer moderada a severa s'associa amb beneficis cognitius i funcionals significatius en el curs de 12 mesos.
També et pot interessar: