Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dijous, 10 de maig de 2012

Totes les Guies de Pràctica Clínica (GPC) ho son?Es presenta el debat entorn de la qualitat de les Guies de Pràctica Clínica (GPC).

A recordar:   

1.- El primer i més important és que les guies no poden ser millors que l'evidència que les sustenta.

2.- El veritable problema –insisteix David Healy–, és que la indústria farmacèutica controla l'evidència científica motiu pel qual es basa la pràctica mèdica.


  
   


Es va realitzar una revisió en Medline de la literatura sobre els problemes de qualitat de les GPC actualitzada a data d'1 de gener de 2012 i es va avaluar la informació publicada per l'Institute of Medicine sobre el tema.

Es descriuen problemes com l'elevat nombre de guies per a un mateix tema, variabilitat de les recomanacions, els conflictes d'interès, el llenguatge dels nivells d'evidència i força de les recomanacions i, finalment, la seva aplicabilitat en la clínica.Idees Clau

1.- No tots els documents que s'autodenominen GPC realment ho són.

2.- És clau tenir en compte la qualitat de l'evidència en que estan basades les recomanacions.

3.- Les GPC pretenen ajudar a prendre decisions en la clínica, no a reemplaçar-les.

4.- Existeixen organitzacions que han desenvolupat processos estructurats d'elaboració de GPC que garanteixen la qualitat del procés.També et pot interessar: