Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dijous, 7 de juny de 2012

Guia Espanyola de la MPOC (GesEPOC). Tractament farmacològic de la MPOC
El reconeixement de l'heterogeneïtat clínica de la MPOC suggereix un abordatge terapèutic específic dirigit pels anomenats fenotips clínics de la malaltia.


Idees Clau

1.- La Guia Espanyola de la MPOC (GesEPOC) és una iniciativa de la SEPAR que, conjuntament amb les societats científiques implicades en l'atenció a pacients amb MPOC i el Fòrum Espanyol de Pacients, ha elaborat una nova guia de pràctica clínica.

2.- En el present article es descriu la classificació de gravetat i el tractament farmacològic de la MPOC estable. GesEPOC identifica 4 fenotips clínics amb tractament diferencial: no agudizador, mixt EPOC-asma,  agudizador amb emfisema i agudizador amb bronquitis crònica.

3.- La base del tractament farmacològic de la MPOC  és la broncodilatació, amb diversos fàrmacs segons el fenotip clínic i la gravetat.

4.- La gravetat s'establirà per les escales multidimensionals BODE/BODEx.

5.- Una aproximació a la gravetat també es pot aconseguir a partir de l'obstrucció al flux aeri, la dispnea, el nivell d'activitat física i la història d'aguditzacions.

6.- GesEPOC suposa una nova aproximació al tractament de la MPOC més individualitzat segons les característiques clíniques dels pacients.
DOCUMENTACIÓ I PRESENTACIONS D´UTILITAT PER A LA DOCÈNCIA
També et pot interessar: