Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dilluns, 13 d’agost de 2012

Actualització del maneig de l´Helicobacter Pylori a l´Atenció Primària

Els factors relacionats amb l'increment de la resistència als antibiòtics en la infecció per l'Helicobacter pylori, els esquemes de tractament vigents: teràpia seqüencial, concomitant, quàdruple concomitant i híbrida, així com els mecanismes que tracten d'explicar la resistència, considerada avui dia un gran problema a solucionar al més aviat.


Idees Clau


• Testar Hp només en cas que, si el resultat és positiu, es vagi a tractar.

• A la dispèpsia funcional «testar i tractar» pot ser tan efectiu com un tractament empíric amb IBP o procinètics. Una estratègia de "test-and-treat" en pacients joves i sense signes / símptomes d'alarma és preferible a prescriure únicament inhibidors de la bomba de protons (IBP) per a poblacions com Espanya amb una prevalença > 20% de Helicobacter pylori (validat també amb cohorts en Atenció Primària).

• Quan l'endoscòpia no és necessària, el test de l'alè i el d'antígen en femta són d'elecció per el diagnòstic del Hp per la seva alta especificitat i sensibilitat.

A la dispèpsia funcional (endoscòpia realitzada però sense troballes) encara que el benefici és "menys clar" també recomana erradicació de Helicobacter pylori (amb un NNT 12 comparat amb placebo). L'eradicació de Hp disminueix un 25% les consultes per dispèpsia durant un seguiment de 2-7 anys.

• Tractament amb aspirina i AINES. En pacients que ja estan prenent aquests fàrmacs no sembla haver benefici. Però en pacients que inician tractament es recomana fer tractament eradicador, inclòs per aspirina a dosis baixes. En pacients amb història d'úlcera pèptica que iniciaran tractament amb AAS, l'erradicació de Hp disminueix la incidència de sagnat fins i tot sense utilitzar gastroprotecció.

• Tractament amb inhibidors bomba protons: El tractament a llarg termini amb IBP provoca gastritis atròfica en pacients portadors Hp. L'erradicació en aquests pacients cura la gastritis i prevé la progressió a gastritis atròfica.

• Malaties extragàstriques: Hi ha suficient evidència (i per tant indicació d'estudi i erradicació) sobre la relació entre Helicobacter i l'anèmia ferropènica, la deficiència de B12 i la P. Trombocitopènica Idiopàtica (PTI)

• El tractament erradicador més recomanat en el nostre medi continua sent la triple teràpia.

• La confirmació de l'erradicació es recomana únicament en pacients seleccionats; també en aquest cas, quan l'endoscòpia no sigui necessària, s'utilitzaran el test de l'alè o el d'antígen en excrements.Llistat de documents actuals