Breu descripció


Vols informació?

El Metacercador d´Informació Sanitària


El Metabuscador

Loading

dimecres, 1 d’agost de 2012

Alerta farmacològica: Calcitonina només en tractaments de curta durada!
L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) informa que, després d'una revisió europea del balanç benefici-risc, el Comitè Científic de l’Agència Europea de Medicaments (CHMP) recomana que els medicaments que contenen calcitonina només s'utilitzin en tractaments de curta durada pel fet que noves dades indiquen que, després de tractaments prolongats, s'incrementa lIeugerament el risc de tumors.

Aquest fet, unit a la disponibilitat d'altres alternatives terapéutiques, desaconsella la utilització de calcitonina per al tractament d'osteoporosi, indicació de les calcitonines d'administració intranasal.

Fins que no s'adopti la decisió final per part de la Comissió Europea, I'AEMPS recomana, com a mesura de precaució, no iniciar nous tractaments per a la indicació d'osteoporosi i revisar els tractaments en curs en pacients amb osteoporosi, valorant possibles alternatives terapeutiques. Així mateix, el tractament amb calcitonina injectable s'ha de limitar a perfodes curts de tractament en malaltia de Paget, prevenció de pérdua aguda de massa ossia deguda a immobilització sobtada i hipercalcémia causada per cancer.
Idees Clau


Fins que no s'adopti la decisió final per part de la Comissió Europea, I'AEMPS recomana, com a mesura de precaució:1.- No iniciar nous tractaments amb calcitonina intranasal per a la indicació d'osteoporosi


2.- Revisar el tractament dels pacients que actualment utilitzen calcitonina intranasal i valorar el canvi a altres alternatives terapèutiques. No són necessàries altres accions o proves complementàries que no es justifiquin clínicament.


3.- El tractament amb calcitonina injectable s'ha de limitar a períodes curts de tractament en malaltia de Paget, prevenció de pèrdua aguda de massa òssia deguda a immobilització sobtada i hipercalcèmia causada per càncer.


4.- Els pacients que rebin tractament amb calcitonina per l'osteoporosi hauran d'anar al seu metge per decidir la millor alternativa de tractament

També et pot interessar: