Breu descripció

Eina de GESTIÓ INTEGRAL de la Consulta del Metge de Família.

Disposa de 4 apartats fonamentals:

1.- Kioskomed: resum pràctic i presentacions de les últimes entrades dels blocs docents de Medicina de Família.
2.- CAP WEB Formació: on en diferents apartats es treballen aspectes relacionats amb l'exploració física, tècniques, interpretació de proves, formació del professional, multitud de cercadors sobre MBE... etc.
3.- L´Escriptori Clínic: Una font d´actualització sanitària i indispensable pel dia a dia.
4.- La Consulta WEB: on tracta de temes d´informació i links d´interés. Cercador per pacients i familiars tractan de facilitar el empowerment de la persona.
El Metabuscador d´Informació Sanitària

El Metabuscador

Loading

dilluns, 6 d’agost de 2012

Memòria de l’Institut Català de la Salut de l’any 2011 i 4t. informe


En aquesta memòria es troba informació sobre l’activitat assistencial duta a terme als centres de l’organització de l´ICS, la morbiditat de la població atesa a l’atenció primària, la prevalença de les malalties cròniques més importants per edat i sexe, els resultats qualitatius derivats de l’activitat d’atenció primària, les patologies més freqüents ateses als hospitals i les dades de processos terciaris, entre d’altres.

A més de conèixer els resultats de les enquestes de satisfacció de les persones usuàries de l’ICS, també es pot llegir les notícies més rellevants sobre innovació i millores assistencials, salut 2.0, qualitat, recerca, docència, professionals, responsabilitat social corporativa, inversions i equipaments, i les dades de gestió econòmica.

A més tenim les dades del 4t. informe. Malgrat ser el quart informe de la Central de Resultats, és el primer que identifica els resultats dels indicadors amb el nom del centre assistencial.


 També et pot interessar: